Aktualitások

1. Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér létrehozása

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló jogszabály tervezet szerint „a Kormány által rendeletben kijelölt szerv az egészségügyi ellátóhálózat informatikai rendszerei együttműködésének biztosítása érdekében” Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Teret hoz létre és „az adatkezelési célok megvalósítását segítő informatikai rendszerként üzemelteti és működteti” azt.

 Az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér elősegíti az e-recept felírására és kiváltására alkalmas Elektronikus Vény Szolgáltatás rendszerének kiépülését is.

2. A Magyar Gyógyszerész Kamara FELHÍVÁSA a gyógyszerészekhez: 

 „Ahhoz, hogy a patikaalap által biztosított lehetőséggel mindazok élhessenek, akik igénylik és megfelelnek a feltételeknek, szükséges, hogy az ilyen esetekről (sikertelen kapcsolatfelvétel a patika hitel nyújtására szerződött bankokkal) – az intézet megnevezésével és az időpont megjelölésével, valamint az elutasítás okát megadva – az érintett gyógyszerészek jelzéssel éljenek”. 

„Ezért a Semmelweis-terv végrehajtásáért felelős miniszteri biztos és a Kamara elnöke kéri mindazokat a gyógyszerészeket, akiknek a hitelnyújtásra szerződött intézettel történt kapcsolatfelvétel eredménytelen volt, hogy panaszukat a hivatal@mgyk.hu e-mail címen dr. Horváth Zsolt miniszteri biztosnak címezve juttassák el annak érdekében, hogy a hitel felvételét gátló akadályokat elháríthassuk.”

3. A Gyftv. tervezett módosítása (az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló jogszabály tervezet szerint, amely hamarosan a parlament elé kerülhet) új gyógyszerár támogatási kategóriát léptetne életbe, az ún. kedvezményezetti státuszú gyógyszer kategóriáját: „A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a gyógyszer társadalombiztosítási támogatásba való befogadására irányuló kérelemmel egyidejűleg kérelmezheti a gyógyszerre a kedvezményezetti státuszt az egészségbiztosítási szervtől.”

A tervek szerint az OEP dönt a jövőben a kedvezményezetti státusz megadásáról,  ehhez kikéri az Országos Gyógyszerterápiás Tanács szakvéleményét. 

A  tervezet szerint 3  alapvető feltétele lenne a státusz elnyerésének: 

1. magyarországi forgalomba hozatali engedély

2. más - társadalombiztosítási támogatásban részesülő - gyógyszerrel nem helyettesíthető

3. A terápiában betöltött szerepe alapján nélkülözhetetlen.

A kedvezményezetti státusz 5 évre lenne igényelhető.

4.  A NAPRAKÉSZ GYÓGYSZERÉSZ 2013. augusztusi számában foglalkoztunk az állam pályáztatási kötelezettségével, mely az állam által megszerzett gyógyszertári tulajdoni hányadok vonatkozásában áll fenn és a gyógyszerészek részére történő értékesítés érdekében kell kiírni. Most a Kormány a pályázati feltételek módosítását tervezi az alábbiak szerint:

Többek között a Gyftv. 49. §-a szabályozza a pályázati nyertesség feltételeit, ezeket tovább cizellálná a jogalkotó és beemelné a vállalt kötelezettségek közé a következőt: … az a pályázó nyer aki a létesítendő közforgalmú gyógyszertár működtetését úgy vállalja, hogy az általa létesített, illetve a legközelebbi gyógyszertár közötti távolság legalább 1,5 km. Ezzel a  Kormány a kistelepülések gyógyszertárainak érdekeit kívánja védeni és ösztönözni az új gyógyszertárakat, hogy az ellátatlan települések irányába mozduljanak el. 

Az elővásárlási jog szabályai is jelentősen módosulnának egy lényeges ponton, a Kormány a közeli hozzátartozók (családtagok) esetében eltekintene az elővásárlási jog alkalmazásának kötelezettségétől a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság tulajdoni hányadának átruházása esetén, így védené a családi vagyont, örökséget.

A személyi jog engedélyezését szigorítanák:  az ötéves szakmai gyakorlaton felül még az is feltétel lenne, hogy a szakmai gyakorlat szerzés (tevékenységének) megszűnésétől számítva még 3 év nem telt el. 

5. Tovább növekszik a káosz a kötelező pénztárgépcsere ügyében. A NAPRAKÉSZ GYÓGYSZERÉSZ 2013. októberi számában említettük, hogy legalább három határidő módosítás történt már ebben az évben az elektronikus naplózási funkcióval nem rendelkező hagyományos pénztárgépek cseréjére vonatkozóan. A szeptemberi, ill. decemberi határidő meg nem erősített források szerint 2014. májusára módosul. A módosításokkal egyidejűleg a pénztárgépcserétől várt (és a Kormány által tervezett) állami bevételek összege is folyamatosan csökken. 

Egyes források szerint a NAV minden hatodik igénylő esetében elutasította az 50.000.- Ft iránti támogatási kérelmet. Ráadásul a NAV folyamatosan bírságolja – reményeink szerint nem a gyógyszertárakat – azokat a vállalkozásokat, akik nem rendelkeznek sem szerződéssel sem visszaigazolt megrendeléssel. Állítólag minden ötödik vállalkozásnál hiányzott ez utóbbi két feltétel valamelyike. 

6. Sajnos tovább növekszik az illegálisan értékesített gyógyszerek mennyisége. A főleg internetes piacon erősödő illegális kereskedelem a hazai, ill. nemzetközi bűnszervezetek érdeklődésének homlokterébe került, így nem meglepő, hogy leg- utóbb egy egész bűnszervezet is lebukott. A békéscsabai hálózat több mint egymilliárd forint értékű hamis gyógyszerkészítményekkel kereskedett. A készítmények főleg potencianövelő termékek voltak, amelyekre talán a legnagyobb a kereslet jelenleg. A hamisított gyógyszerek forgalma folyamatosan növekszik, egyrészt az óriási profit miatt, másrészt az internetes megrendelések, internetes terjesztés révén, hazánkban még a válság, a vásárlóerő hiánya is erősíti ezt a folyamatot.

7. Az elmúlt napokban ért véget a Gyógyszerészek XXIII. Országos Kongresszusa. A kongresszuson megtárgyalt kérdésekben, a MOSZ Közgyűlése által megerősítve többek között döntés született az alábbiakban:

„-  A Kongresszus résztvevői sajnálattal vették tudomásul az EMMI távolmaradását a rendezvényről. Felkérik az Egészségügyért Felelős Államtitkárságot, hogy a jelenleginél szélesebb körben tartson rendszeres és konzultatív vezetői munka-kapcsolatot a betegellátásban egyre jelentősebb súlyt nyerő gyógyszerellátás képviselőivel. Elfogadhatatlannak tartják, hogy a döntéseket előkészítő folyamatok során testületek által (gyakran rendkívül rövid határidőre) kialakított széles szakmai körben megalapozott közösségi vélemények reflexió nélkül maradjanak. Kérik a gyógyszertári ügyeleti szolgálat másfél évtizede megoldásra váró finanszírozásának napirendezését.

- A gyógyszertár-működtetés forrásainak a feladatok bővülésével egyidejűleg jelentkező, már a gyógyszerbiztonságot veszélyeztető folyamatos beszűkülése, aggályokat vet fel. Ezzel összefüggésben a Kongresszus résztvevői felkérik a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnökét a gyógyszerpiaci szereplőkkel való szakértői tárgyalások folytatására. A tárgyalások fő iránya továbbiakban is a belső harmónia visszaállítása, a működésben rejlő, a kiadásokat csökkentő, a betegellátás érdekeivel összhangban lévő lehetőségek feltárása. 

- Folytatni kell a terápia menedzsment és gyógyszerészi gondozási programokat. Szorgalmazni kell a gondozási protokollok mielőbbi jóváhagyását és gyakorlatban való alkalmazásukat. Kezdeményezni kell a gondozási tevékenység gazdasági ellenszolgáltatása megteremtésének lehetőségét. Ugyancsak kezdeményezni kell a „geriáter gyógyszerész” licencvizsga feltételeinek kiépítését.

-  A Kongresszus résztvevői felkérik a döntéshozói kapcsolatot jelenleg kizárólagosan fenntartó Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökét, hogy választott képviseleti jogkörében eljárva reális, valós és félreérthetetlen képet mutasson a kormányzat számára a gyógyszerellátással összefüggő gazdasági kérdésekben. Fontosnak tartják, hogy a kötelező tagságú köztestület vezetője a gyógyszerész társadalom által széles körben jelzett kérdésekkel, objektíven és hitelesen foglalkozzon érdekérvényesítő tevékenysége során. Megítélésük szerint a jelenlegi kamarai gyakorlat hosszabb távon veszélybe sodorja a gyógyszerészi hivatás jövőjét.”

Forrás: www.mgyk.hu, NAPRAKÉSZ GYÓGYSZERÉSZ 2013. augusztusi és októberi szám, www.jogiforum.hu, www.kormany.hu, www.mosz.hu, www.weborvos.hu, www.patikamagazin.hu, www.pharmanet.hu

 

Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább