A gyógyszerészek tulajdonossá válásának kérdései IV. Az elővásárlási jog

A jelentős számú jogszabály módosítását tartalmazó ún. egészségügyi salátatörvény 2013. július 6-án lépett hatályba. A módosított Gyftv, illetve egy még nem tárgyalt  kormány(rendelet) előterjesztés foglalkozik az elővásárlási jog kérdésével. 
 
A módosított Gyftv. (2006. évi XCVIII. törvény) szerint az államnak is elővásárlási joga van a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság tulajdoni hányadának átruházása esetén, az elővásárlási jogi sorrendben azonban az utolsó helyen szerepel.  Ha a rangsorban előrébb szereplő (alább felsorolt) gyógyszerészek nem élnek elővásárlási jogukkal, a tulajdoni hányad az államé lehet.
 
A Gyftv. 83/A. § (7) bekezdése szerint „A közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság tulajdoni hányadának átruházása esetén – más jogszabályon alapuló elővásárlási jogot megelőzően – az érintett gazdasági társaságban tulajdoni hányaddal rendelkező gyógyszerészt, az érintett gazdasági társaság által működtetett közforgalmú gyógyszertárban munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkező gyógyszerészt, bármely más, az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő gyógyszerészt, az államot – ebben a sorrendben – elővásárlási jog illeti meg.”
 
Az elővásárlási jog gyakorlására 30 nap áll rendelkezésre a pályázatnak az OTH honlapján való közzétételétől számítva.
 
Sovány biztosítéknak tűnik, hogy ha az állam megszerzi a tulajdoni hányadot, 3 éven belül pályázatot ír ki a megszerzett tulajdoni hányadának gyógyszerészek részére történő értékesítése érdekében.
 
A pályázat nyertese a legmagasabb vételárat felajánló és az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő gyógyszerész lesz. Ha több pályázó azonos ajánlatot tesz, az a pályázó nyer, aki „az adott közforgalmú gyógyszertárat működtető gyógyszertárban tulajdoni hányaddal rendelkezik” ha ilyen pályázó nincs, akkor az a pályázó nyer, aki „az adott közforgalmú gyógyszertárat működtető gyógyszertárban munkaviszonnyal, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik.”
 
Ha több olyan pályázó van, aki megfelel a fenti feltételeknek, akkor „azzal kell megkötni a szerződést, aki az állam által kijelölt szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) felhívására 3 napon belül magasabb vételárra tesz ajánlatot.” Vagyis újra „megversenyeztetik” egymással a gyógyszerészeket.
 
A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell „a minimális vételárat, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető.”
 
„ Az állam nevében eljáró szerv (MNV Zrt.) a pályázati eljárás eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül írásban közli valamennyi pályázóval.”
 
„Az állam nevében eljáró szerv (MNV Zrt.) a szerződést a pályázat nyertesével köti meg 60 napon belül”
 
A MOSZ, illetve az MGYK reagálása: 
 
1. A MOSZ álláspontja szerint az állami tulajdonszerzés lehetősége minden formában elfogadhatatlan.
 
2. Az MGYK álláspontja szerint ha a tulajdoni hányaddal vagy munkaviszonnyal rendelkező gyógyszerész 3 éven belül megakarja vásárolni az állami üzletrészt, ne kerüljön sor a pályázat lefolytatására, hiszen ezzel csak „feleslegesen megversenyeztetik” egymással a gyógyszerészeket, ha nem jelentkezik vevő, csak akkor lenne indokolt pályázat kiírása.
 
3. Kistelepülést egyedül ellátó gyógyszertárral (elsősorban 2000 fő alatti településen) nem foglalkozik a kormány(rendelet)tervezet, ami nem csoda, hogy ha gazdasági szempontból nézzük: az államnak „nem üzlet” egy ilyen kis forgalmú patika megszerzése. Viszont a Gyftv. 83/A. § (12) bekezdése kimondja, hogy az állam elővásárlási jog nélkül is jogosult tulajdonjogot szerezni bizonyos esetekben: 
 
„Azon 2000 főt meghaladó lakosságú településeken, ahol ... csak egy közforgalmú gyógyszertár működik, és a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság értékesítésre felkínált tulajdonhányadát az állam nem az elővásárlási jogának gyakorlása útján szerzi meg ...”
A fentiek miatt szükséges lenne rendeleti szinten is szabályozni a kistelepülések helyzetét.
 
4. A MOSZ véleménye szerint a régóta halogatott árrés korrekció hatékonyabb és biztonságosabb támogatást jelentene a patikusoknak, mint a „bizonytalan kimenetelű hiteltámogatással kombinált tulajdonosváltás.”
 
Forrás: www.mgyk.huwww.magangyogyszereszek.hu, kormany.hu, NAPRAKÉSZ GYÓGYSZERÉSZ 2013. júliusi szám
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább