A patika hitelprogram

Kapkodás jellemzi a gyógyszertárakat a  patikatulajdonosi programmal kapcsolatban. Vészesen közeledik ugyanis a 2014. 01. 01-i határidő, és a patikák egy része még nem felel meg a törvényi előírásoknak a 25 %-os tulajdoni hányad tekintetében. Rengeteg panasz van a banki hitelprogramra: késedelmesen csatlakoztak a bankok a patika hitelprogramhoz, szűk körű a csatlakozott bankok száma, bonyolult adminisztrációval és többszörös biztosítékkal keserítik a hitelfelvevőket, a banki ügyintézők tájékozatlanok és felkészületlenek, miközben a januári határidő gyorsan közeledik. Az elmúlt hetekben az ÁNTSZ is figyelmeztető leveleket küldött a gyógyszertáraknak, a határidő fontosságát hangsúlyozva, illetve azt, hogy a működési engedély visszavonásra kerülhet. A kormány viszont kijelentette, hogy nem szándékozik meghosszabbítani a  2014. január 1-i határidőt, számos patikus kérése ellenére sem.
 
A kapkodás véleményünk szerint nagyrészt az „erőltetett” jogszabálydömpingből, a végig nem gondolt jogi következményekből, illetve a belföldi jogharmonizáció hiányából fakad. Más esetekben néhány jogszabálynál még az is előfordult, hogy nem végezték el a szükséges hatásvizsgálatokat vagy a jogszabály-tervezeteket nem véleményeztették gyógyszerész szakmai szervezetekkel, stb. Gyógyszerész legyen a  talpán, aki az elmúlt 2-3 évben NAPRAKÉSZ tudott maradni a felgyorsult jogszabályalkotás tengerében.
 
A hitelprogramhoz csatlakozott bankok listája siralmasnak mondható (kezdetben csak a takarékszövetkezetek voltak, az OTP később csatlakozott) pedig a legtöbb patikusnak ideális és költséghatékonyabb lenne, ha a saját bankján keresztül intézhetné az ügyeit, de egyes érdekek úgy látszik itt is sikerrel akadályozzák az ésszerű és hatékony ügymenetet és a takarékszövetkezetek (és az OTP) részvételét erőltetik. A www.mfb.hu honlap mellékletben tartalmazza a csatlakozott bankok listáját, reményeink szerint ez hamarosan bővülni fog.
 
A NAPRAKÉSZ GYÓGYSZERÉSZ 2013. augusztusi számában foglalkoztunk az állam pályáztatási kötelezettségével, mely az állam által megszerzett gyógyszertári tulajdoni hányadok vonatkozásában áll fenn és a gyógyszerészek részére történő értékesítés érdekében kell kiírni. Most a Kormány a pályázati feltételek módosítását tervezi az alábbiak szerint: 
 
Többek között a Gyftv. 49. §-a szabályozza a pályázati nyertesség feltételeit, ezeket tovább cizellálná a jogalkotó és beemelné a vállalt kötelezettségek közé a következőt: … az a pályázó nyer aki a létesítendő közforgalmú gyógyszertár működtetését úgy vállalja, hogy az általa létesített, illetve a legközelebbi gyógyszertár közötti távolság legalább 1,5 km. Ezzel a  Kormány a kistelepülések gyógyszertárainak érdekeit kívánja védeni és ösztönözni az új gyógyszertárakat, hogy az ellátatlan települések irányába mozduljanak el.
 
Az állami tulajdonszerzés újabb problémát is felvet: az OEP nemcsak ellenőrző szervként (szakhatóságként) funkcionál majd, hanem mint az államot képviselő „tulajdoni hányad kezelő” piaci szereplővé is válik, miközben az ellenőrzési jogosítványai meglehetősen erősek maradnak. Ez összeférhetetlenséget sugall. 
 
Egyes vélemények szerint az állam akár több száz patika tulajdon(hányad)jogát is megszerezheti.
 
Forrás:  www.mfb.hu, http://rovid-hirek.hu/, ÁNTSZ, www.kormany.hu
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább