Aktualitások

1. A NAPRAKÉSZ GYÓGYSZERÉSZ 2013. júniusi számában foglalkoztunk a pénztárgépcsere kérdésével. A 2013. júniusában megjelent kormányhatározat értelmében a kötelező pénztárgépcsere határideje kitolódott: 2013. június 30. helyett 2013. augusztus 31-re módosult az  elektronikus naplózási funkcióval nem rendelkező hagyományos pénztárgépekkel bíró patikák esetében: a NAV biztosította a gyógyszertárakat, hogy „az 1315/2013 (VI. 12.) Kormányhatározat értelmében az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgépek 2013. augusztus 31-ig való használatát az állami adóhatóság nem szankcionálja.”
 
2. A 2013. július 5-én megjelent 116. sz. Magyar Közlöny közzétette az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosításait:
 
Az Eüak. 14/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelése esetén a vényen fel kell tüntetni
„a) az érintett nevét, lakcímét, születési dátumát,”  Tehát ismét kötelező a teljes születési dátum feltüntetése, kivéve a 12 éven aluli gyermek esetében: elég az év és a hónap feltüntetése.
 
3. A gyógyszerhamisítás bekerült az új büntető törvénykönyvbe. 2013. július 1-től már önálló tényállásként szerepel az egészségügyi termék hamisítása. Az OGYI fényképes adatbázissal, szakértői munkával, laborvizsgálatokkal segíti a nyomozószervek munkáját. A kriminalizálás fő oka a hamis szerek, készítmények interneten keresztüli - néhányszor halálesettel végződő - terjesztése lehet leginkább. Továbbá a kábítószerrel kapcsolatos tényállások szigorodása is megfigyelhető.
 
4. A GYEMSZI a jövőben nyomozati jogköröket kap a Gyftv. szerint, a szervnek többek között házkutatási és lefoglalási jogosítványa is lesz:
 
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló  2006. évi XCVIII. törvény 20. § (7) bekezdése szerint a „gyógyszerészeti államigazgatási szerv a 14–15. §-okban foglaltak megtartásának ellenőrzése során bármely helyszínt átkutathat, oda önhatalmúlag, a tulajdonos (birtokos), illetve az ott tartózkodó személyek akarata ellenére beléphet, e célból lezárt területet, épületet, helyiséget felnyithat”
 
Ez a jogosítvány főleg az engedély nélküli, hamisított szerek, készítmények előállítását és terjesztését hivatott megakadályozni.
 
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább