Új év, új salátatörvény

Lassan közeledik az év vége, ami azt jelenti, hogy megjelenik egy újabb egészségügyi salátatörvény, amely kisebb-nagyobb mértékben módosítja a gyógyszerellátás szabályait. Az éppen aktuális törvényjavaslatot november 22-én fogadta el a parlament, így már most áttekinthetjük, hogy milyen változásokra számíthatunk a jövő év elejétől.
 
A gyógyszerellátás szempontjából a gyógyszergazdaságossági törvény (Gyftv.) változásai a legfontosabbak, ezért ebben a bejegyzésben csak az erre vonatkozó főbb módosításokat ismertetjük.
 
1. Új ellenőrzési hatáskör az OGYÉI-nek
 
A legnagyobb horderejű változás a szabályozásban kétség kívül az OGYÉI legújabb ellenőrzési hatáskörének megjelenése, melyről ebben a bejegyzésben írunk részletesen.
 
2. Újabb felmentések a szakképzettség követelménye alól
 
Bizonyára sokan tisztában vannak vele, hogy 2025. január 1-től csak az vezethet közforgalmú, illetve intézeti gyógyszertárat, aki rendelkezik a megfelelő szakképesítéssel. Ez alól a szabály alól eddig csak azok kaptak felmentést, akik az előírás életbe lépéséig elérik majd az 50 éves kort.
 
A mostani változás lényege, hogy azok a gyógyszerészek is felmentést kapnak, akik 2015. július 15-e előtt szerezték meg, vagy kezdték el a szakképzésüket. Így nekik gyakorlatilag mindegy, hogy milyen szakvizsgával rendelkeznek, lehet belőlük gyógyszertár vezető.
 
Itt jegyeznénk meg, hogy annak ellenére, hogy a követelményt már régen megfogalmazta a Gyftv., a mai napig nem jelent meg rendeletben, hogy pontosan milyen szakképzettségre is lesz szükség a gyógyszertárvezetéshez.
 
3. Több idő a gyógyszertár áthelyezésre
 
Jelenleg a Gyftv. rendelkezései szerint a közforgalmú gyógyszertárat az áthelyezési engedély jogerőre emelkedésétől számítva 6 hónapon belül át kell helyezni az új helyre. A mostani salátatörvény ezt az időszakot meghosszabbítja, így kereken egy év áll majd rendelkezésre a gyógyszertár áthelyezésére.
 
4. A személyi jog megszűnésének esetei
 
A személyi jog megszűnésének egyik lehetséges oka, hogy a hatóság a Gyftv. 54. §-a alapján visszavonja a gyógyszertár létesítési és működési engedélyét. Mivel a mostani módosítások következtében nem csak az 54. § alapján lehet majd a gyógyszertár engedélyeit visszavonni, ezért a személyi jogra vonatkozó szabályozáson is igazítani kellett.
 
5. További lehetőségek a létesítési és a működési engedély visszavonására
 
Az előző pontban már említettük, hogy a Gyftv. tételesen felsorolja, hogy a hatóságnak mikor kell visszavonnia egy gyógyszertár engedélyeit. Az erre okot adó körülmények köre hamarosan két újabbal bővül, így vissza kell majd vonni annak a gyógyszertáraknak a létesítési és működési engedélyét, amelyiknek
 
  • a társasági szerződése nem felel meg a Gyftv. követelményeinek, illetve
  • megszűnt az ártámogatási szerződése.
A gyógyszertár engedélyeit a hatóságnak a változás bekövetkeztének napjával kell majd visszavonnia.
 
6. Társasági szerződések ellenőrzése
 
2014 januárjában egyszer már be kellett küldenie minden gyógyszertárat működtető gazdasági társaságnak a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt, vezető tisztségviselők által hitelesített társasági szerződését. Ugyanígy 2017. január 31-ig ismét mindenkinek be kell majd küldenie a jövő év január 1-én hatályos társasági szerződését, mely megfelel a Gyftv-ben és a kormányrendeletben foglaltaknak.
 
A társasági szerződéssel szemben támasztott követelmények a Gyftv-ben egyértelműen le vannak fektetve, és régóta ismertek. A probléma a kormányrendeletben lévő előírásokkal lehet majd, mivel jelenleg nem ismert olyan kormányrendelet, amely a gyógyszertárak társasági szerződéseinek tartalmát szabályozná. Ennek a jogszabálynak értelemszerűen ez év végéig kellene megjelennie, de egyelőre sem a megjelenésének várható időpontjáról, sem a tartalmáról nem rendelkezünk semmilyen információval.
 
Ha egy gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban 2017. január 1-én nem érvényesül a gyógyszerészi többségi tulajdon, akkor aznapi hatállyal a létesítési és működési engedélyét vissza kell vonni.
 
A salátatörvénybe foglalt módosítások nagy része 2017. január 1-én lép hatályba, kivéve az utolsó két pontba foglalt előírásokat, mert azokat már a törvény kihirdetésének napját követően alkalmazni kell.
 
Forrás: www.hgysz.hu  - blogbejegyzés
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább