A HGYSZ tájékoztatója a gyógyszertári tulajdoni hányadról

A HGYSZ Elnöksége ezúton tájékoztatja a gyógyszerészeket, a Szövetség tagjait, továbbá minden, az országban gyógyszertárat működtető jogi személyt, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Ellenőrzési és Technológiai Főigazgatóság Tisztifőgyógyszerészeti Főosztálya 2016. júliusában kelt országos tájékoztatójában alábbi jogszabály-változásokra hívta fel a figyelmét a gyógyszertárakat működtető gazdasági vállalkozásoknak.
 
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban Gyftv.) 74.§ (1) bekezdése értelmében
 
  • 2017. január 1-jétől
  • a személyi jogos gyógyszerész,
  • a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott gyógyszerészek, és
  • a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerészek, illetve
  • az igazolt hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyógyszerész egyetemi hallgató öröklés útján szerzett tulajdonhányada
együttesen a gyógyszertárat működtető vállalkozásban meg kell, hogy haladja az 50%-ot.
 
Az a vállalkozás, amelyik legalább négy gyógyszertárban közvetlenül vagy közvetett módon tulajdoni hányaddal rendelkezik, a 2011. óta hatályban lévő rendelkezéseket figyelembe véve további gyógyszertárban sem közvetlenül, sem közvetetten jogszerűen tulajdont nem szerezhet.
A természetes személy gyógyszerészek esetében legfeljebb 4 gyógyszertár vehető figyelembe az 50%-ot meghaladó tulajdonlás összeszámítása esetén.
 
Az OGYÉI nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság tulajdonosi szerkezete 2017. január 1-jét követően nem felel meg a törvényi előírásoknak, abban az esetben a gyógyszertár működési engedélye visszavonásra kerül. Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a törvényi előírásoknak nem hamarabb, mint a törvényi határidővel tesznek eleget, úgy a vonatkozó cégbírósági változásbejegyzési eljárás nyilván a 2017. évben kezdődik el tekintettel a bírósági eljárásra irányadó ex tunc határozathozatali kötelezettségre, így a vonatkozó határozat meghozataláig a cégjegyzékben a változások azonnal nem nyomon követhetőek.
 
A tulajdonrész-változásokon túl számos törvényi előírásra hívta fel a figyelmet a Hatóság, amelyek vonatkozásában ha kérdés merül fel Önökben keressék a Hálózati Gyógyszertárak Szövetségét bizalommal annak érdekében, hogy a jogszabályokban foglalt kötelezettségek maradéktalanul és határidőn belül betartásra kerüljenek.
 
Kelt: Budapesten, 2016. augusztus 01.
 
Korodi Karolina s.k.,
Elnök
 
Forrás: www.hgysz.hu  - blogbejegyzés
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább