A legújabb salátatörvény rendelkezései

Elfogadta az Országgyűlés az újabb egészségügyi törvénycsomagot, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényt. Az új szabályozás nem tesz különbséget a teljes családok és az egyszülős háztartások között a gyermekápolási táppénzjogosultság számításánál, így a változtatás szerint a jövőben a teljes családok is ugyannyi gyermekápolási táppénzes napra szerezhetnek jogosultságot, mint az egyedülállók. 
 
A módosítás ügyintézési határidő- és bürokráciacsökkentést is eredményez, hiszen a gyermekápolási táppénz igénylése esetén nem kell belföldi jogsegélyt igénybe venni annak megállapítására, hogy a másik szülő hány nap gyermekápolási táppénzt használt már fel. A módosítás lehetővé tette, hogy a rezidens a jelenlegi 200 nap helyett adott esetben teljes naptári évben külső képzőhelyen töltse a képzését.
 
A jogszabály a jövőben lehetőséget ad arra, hogy ideiglenes fiókgyógyszertár létesülhessen a legalább három napig tartó, tízezer embert meghaladó látogatottságú, zárt területen tartott rendezvények helyszínein. Az indoklás szerint évek óta megoldatlan a zárt területen tartott, nagy látogatottságú rendezvények, fesztiválok esetében a gyógyszerellátás biztosítása. Főszabály szerint ideiglenes fiókgyógyszertár létrehozására az adott fesztivál helyszínéhez, a távolság szerinti sorrendiséget betartva, a legközelebb eső három közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás egyike kaphat engedélyt, ha megfelel a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek, továbbá a kérelmezőnek meg kell neveznie a rendezvény helyszínét és időtartamát.
 
A képviselő megteremtették azt a jogi eszközt, amely révén lehetővé válik az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése. Ezáltal hatékonyan kezelhetők lesznek azok a helyzetek, amelyek esetén az állami szervek fokozottabb intézkedésére van szükség, ugyanakkor még a különleges jogrend bevezetése nem indokolt, illetve nem lehetséges. A módosítás a hatékony betegellátást, valamint feladatteljesítést szolgálja, mivel az új előírások alapján az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetését követően a kormányhivatal adminisztratív, hatósági intézkedéseket hozhat annak érdekében, hogy a lakosság egészségügyi ellátása biztosított legyen. A törvény továbbá felhatalmazást ad a taktikai medicinával kapcsolatos szabályozásra, ezért szükséges törvényi szinten meghatározni, hogy mit foglal magában a taktikai medicina. Ez alatt azt kell érteni, amikor a rendészeti szerv által meghatározott és lezárt műveleti területen a rendészeti szerv kijelölt szervezeti egysége, egészségügyi szolgáltatója egészségügyi tevékenységet végez. Ez a tevékenység a körülmények okán, mint például ha fegyveres küzdelem zajlik vagy nem áll rendelkezésre bizonyos felszerelés, eltér az általános működési rendtől, ezért van szükség külön szabályozásra.
 
A törvénymódosítás szabályozza a dohányzást imitáló elektronikus eszközök forgalomba hozatalát és népszerűsítésük tiltását rendezvényeken vagy egyes személyek részére nyújtott szponzorálással. Cél továbbá a dohányzás fogalmának a kiterjesztése a forgalomban megjelenő új dohánytermékek használatára is. 
Négy új vegyület került fel a pszichotróp anyagok jegyzékébe. E jegyzék bővítése lehetővé teszi az előállítókkal és terjesztőkkel szembeni szigorúbb fellépést, mert a szerhasználók hozzáférése nehezebbé válik.
 
A HGYSZ álláspontja:
 
Az új jogszabályban a gyógyszerellátás szempontjából a legfontosabb rendelkezés az ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár bevezetése.
 
A jogszabály alapján az ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár működésének célja, hogy megoldja azoknak a legalább három napig folyamatosan működő szabadtéri rendezvényeknek, fesztiváloknak a gyógyszerellátását, melyeken előreláthatólag legalább 20 000-n vesznek részt, de a rendezvény területén egyáltalán nem működik közforgalmú vagy fiókgyógyszertár.
 
Szövetségünk alapvetően egyetért azzal a céllal, hogy a lakossági gyógyszerellátás a nagy látogatószámmal rendelkező rendezvényeken is megoldott legyen, de véleményünk szerint a szabályozás a gyakorlatban nem működik majd megfelelően.
 
Létesítési engedélyezés: lenni vagy nem lenni?
 
Mivel az ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár csak rövid ideig működik, a jogalkotó szándéka az volt, hogy az engedélyezés is minél egyszerűbb legyen. Ez a magyarázata annak, hogy a javaslat szerint ennek a fiókgyógyszertárnak nem lesz szüksége létesítési engedélyre, csak működési engedélyre.
 
De vajon tényleg van-e lehetőség a létesítési engedélyezési eljárás elhagyására a fiókgyógyszertárak esetében?
 
A gyógyszergazdaságossági törvény rendelkezései szerint fiókgyógyszertár létesítésénél a közelebb fekvő gyógyszertár mindig előnyben van. A gyógyszertárak közötti sorrendet a hatóság a létesítési engedélyezési eljárás során állapítja meg, és ennek eredménye alapján a létesítést egy kérelmezőnek engedélyezi, a többi kérelmet pedig elutasítja. Az ezt követő működési engedélyezési eljárásban a hatóság már csak azt vizsgálja, hogy a kialakított fiókgyógyszertár szakmailag alkalmas-e a gyógyszerellátásra.
 
Mivel az ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár működtetésénél is előnyben van a közelebbi gyógyszertár, ezért a hatóságnak itt is sorrendet kell felállítania a kérelmezők között. Külön eljárás nélkül azonban ezt csak a működési engedélyezési eljárásban lehet megtenni, így az új fiókgyógyszertár szakmai ellenőrzésére már nem marad lehetőség.
 
Szövetségünk álláspontja szerint megengedhetetlen, hogy megfelelő szakmai ellenőrzés nélkül kapjanak gyógyszertárak működési engedélyt, ezért azt javasoltuk, hogy az ideiglenesen telepített fiókgyógyszertárnál is legyen szükséges a létesítési engedély megszerzése. Ha visszaemlékezünk, akkor legutoljára a liberalizáció időszakában volt gyakorlat, hogy úgy kaptak gyógyszertárak működtetési engedélyt, hogy azoknak még az alapjuk sem volt meg. Az eggyel több eljárás ugyan növeli az engedélyek beszerzéséhez szükséges időt, de a szakmai szempontok érvényesülésének érdekében feltétlenül szükséges.
 
A gyógyszergazdaságossági törvény nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a legközelebbi közforgalmú gyógyszertár a fiókgyógyszertár létesítésénél semmiképpen ne szenvedhessen hátrányt. Ennek érdekében a hatóságnak minden esetben meg kell keresnie a legközelebbi gyógyszertár működtetőjét, hogy nyilatkozzon arról, hogy szeretne-e fiókgyógyszertárat nyitni. Minden más kérelmezőnek csak akkor van lehetősége, ha a legközelebbi nem akar vagy nem képes fiókgyógyszertár létesítésére és működtetésére.
 
A salátatörvény alapján ugyanezt a gyakorlatot az ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár esetén is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy nem csak a legközelebbi, hanem a három legközelebbi gyógyszertár működtetőjét kell majd megkeresni.
 
A logikus az lenne, hogy a jelentősen hosszabb ideig működő, és ezért sokkal fontosabb fiókgyógyszertárak esetében lenne nagyobb szükség a három legközelebbi gyógyszertár nyilatkoztatására, nem pedig az ideiglenes telepítésűnél. Ez amellett, hogy jelentősen eltér az eddigi gyakorlattól, az eljárást is bonyolítja. Például, ha a hatóság egyszerre kérdezi meg mind a három gyógyszertár vezetőjét, akkor előfordulhat, hogy közülük kettőt teljesen feleslegesen keres meg. Ha pedig egymás után nyilatkoztatja meg őket, akkor a kötelező határidők miatt az eljárás hossza nyúlik meg. Ezeket figyelembe véve Szövetségünk azt javasolja, hogy a másik két fiókgyógyszertár típushoz hasonlóan a létesítésnél legyen elegendő csak a legközelebbi gyógyszertár megkeresése.
 
A gyógyszergazdaságossági törvény a fiókgyógyszertár létesítésénél előnyben részesíti a közelebbi gyógyszertár működtetőjét, ezért célszerű olyan garanciális szabály beépítése a rendelkezések közé, ami ezt valóban biztosítja is. Ennek érdekében célszerű meghatározni egy olyan időpontot, amikortól a fiókgyógyszertár létesítését tervező működtetők a kérelmeiket benyújtják a hatósághoz. Az eljárásokra irányadó határidőket is figyelembe véve az a javaslatunk, hogy az ideiglenes fiókgyógyszertár létesítési engedélye iránti kérelmet leghamarabb a rendezvény kezdete előtt 6 hónappal lehessen benyújtani.
 
A nyilvánvaló technikai okok miatt az ideiglenesen telepített fiókgyógyszertárak szakmai ellenőrzésére a nyitás előtt csak igen rövid ideig van lehetőség, ezért a hatóság számára mindenképpen biztosítani kell az időt az ellenőrzésre és az engedélyezésre. Ezért tartjuk szükségesnek azt rögzíteni, hogy a működési engedély iránti kérelmet legalább 15 nappal a rendezvény kezdete előtt be kell nyújtania a működtetőnek.
 
Szövetségünk célja a magyar lakosság megfelelő szakmai színvonalú gyógyszerellátásának kialakítása és biztosítása, ezért az ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár koncepcióját is támogatjuk. Egyetértünk azzal a céllal is, hogy az engedélyezési eljárások során törekedni kell az egyszerűsítésre és a gyógyszertárak terheinek csökkentésére. Emellett azonban fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az elfogadott szabályozás több hiányosságot is tartalmaz, melyek a rendelkezések gyakorlati alkalmazása során problémákat okozhatnak majd. 
 
Forrás: MTI, www.medicalonline.hu, www.hgysz.hu - blogbejegyzés
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább