Kedvezőbbé válnak a működési célú és a kamatmentes támogatás igénylési szabályai

A Kormány 192/2015. (VII. 21.) sz. rendelete (megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 106. számában) számos egészségüggyel és egészségbiztosítással kapcsolatos kormányrendeletet módosított. Ezek közül a gyógyszertárak szempontjából különösen fontos a „járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) sz. Korm. rendelet” (gyógyszerészi szlengben a 134-es rendelet) módosítása. A rendelet alább ismertetett változásai 2016. január 1-jén léptek hatályba. 
 
A kamatmentes támogatás előleg igénylés eddigi szabályai
Eddig kamatmentes finanszírozási (visszatérítendő) támogatás előleget, az adott évben egy alkalommal, az a gyógyszertár igényelhetett, amely 
- egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását egyedül biztosította, 
- a közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző két év első naptári féléves árrés-tömegének átlaga nem haladta meg a 7 millió forintot, 
- az adott gyógyszertárat működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag egy gyógyszertárat működtetett és 
- a kérelem benyújtásakor nem rendelkezett olyan, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában meghatározott köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt. 
 
Továbbá a kamatmentes támogatás összegét eddig július 1-től december 15-ig vonta le egyenlő részletekben az OEP, az elszámolás alapján a gyógyszertárnak járó összegből. 
 
A módosítás lényege 
A módosítás értelmében 2016. januártól azok a gyógyszertárak is igényelhetik a támogatást, 
- amelyek az adott település vagy településrész gyógyszerellátását legfeljebb három gyógyszertár egyikeként biztosítják azzal, hogy „a településen és a településrészen működő gyógyszertárak száma együttesen nem haladhatja meg a hármat”, illetve 
- amelyeknek a közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző két év első naptári féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 8 millió Ft-ot
 
A többi igénylési feltétel változatlan. 
 
 További változás, hogy a levonás (visszafizetés) kezdő időpontja a gyógyszertár kérelmére szeptember 1-ig kitolódhat. 
A 2016-os költségvetési törvény szerint erre a célra – hasonlóan a 2014-es és 2015-ös évhez – 1200 millió Ft áll rendelkezésre.
 
A működési célú (vissza nem térítendő) támogatás igénylési szabályainak módosítása 
A működési célú (vissza nem térítendő) támogatásra jogosult gyógyszertárak köre nem változik. 
A központi költségvetésben erre a célra rendelkezésre álló összeg erejéig negyedévenkénti bontásban, az erre jogosult és a támogatást igénylő gyógyszertárak között kerül felosztásra. 
 
A felosztás során azonban 
1.  azon gyógyszertárak, amelyek a tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege 
A) nem haladja meg az 5 millió forintot (korábban 6 millió forintot), a felosztás tekintetében 1,5-szeres (korábban 1,25-szörös) szorzóval kerülnek figyelembe vételre 
B) az 5 millió Ft-ot eléri, de nem haladja meg a 6 millió Ft-ot, a felosztás tekintetében 1,25-szörös szorzóval kerülnek figyelembe vételre, 
C) eléri a 6 millió Ft-ot, de nem haladja meg a 7,2 millió Ft-ot, szorzó nélkül (pontosabban 1-es szorzóval) kerülnek figyelembe vételre; 
 
2. a fiókgyógyszertárral is rendelkező, egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag és építészetileg elkülönülő településrész gyógyszerellátását egyedül biztosító közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, amennyiben a tárgyévet megelőző év január 1-je és június 30-a közötti időszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege nem haladja meg a 7,2 millió forintot, negyedévente fiókgyógyszertáranként havi 30 ezer forint (korábban 20 ezer forint) támogatásban részesül, amennyiben azt az elsőfokú állami adóhatóságnál kérelmezi. A támogatás minden gyógyszertár esetén legfeljebb két fiókgyógyszertárra vehető igénybe és csak abban az esetben, ha a fiókgyógyszertár egész évben biztosítja a lakosság gyógyszerellátását. 
 
Forrás: www.mgyk.hu -  Dr. Hankó Zoltán elnök
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább