Gyógyszertári ügyelet V.

Korábbi (novemberi) számunkban írtuk, hogy a  gyógyszertári ügyeletre vonatkozó szabályokat jelenleg a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet írja elő, de az alábbi (novemberi) törvényjavaslat ezeket a rendelkezéseket a gyógyszergazdaságossági törvénybe építené be az alábbiak szerint:
 
T/7404. számú törvényjavaslat egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
 
Előzmény: az Alapvető Jogok Biztosa 2015. július 15. napján kelt, AJB-3752/2014. számú ügyben tett jelentésében javasolta a gyógyszertári ügyelet és készenlét szabályainak egyértelművé tételét és a jelenlegi rendeleti szint helyett törvényben rögzíteni annak létét, tartalmát, a kijelölést végző hatóságot, továbbá a kijelölésénél figyelembe vett szempontokat. 
 
Ennek megfelelően módosul a közforgalmú gyógyszertár, a fiókgyógyszertár és a közvetlen lakossági gyógyszerellátás fogalma, illetve törvényi szinten kerül rögzítésre a szolgálati rend, a gyógyszertári ügyelet és a gyógyszertári készenlét fogalma, valamint ennek megfelelően rögzítésre kerül az ügyelet és készenlét teljesítésére kötelezhető gyógyszertárak köre, megnevezésre kerül az egészségügyi államigazgatási szerv, mint kijelölő hatóság, illetve a tervezet adott településen vagy településrészen működő egészségügyi szolgáltatók elérhetőségét, az orvosi ügyelet helyét és idejét, az ellátandó lakosságszámot, továbbá a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó árréstömegét jelöli meg a hatóság által figyelembe veendő szempontokként.
 
A fentiekhez kapcsolódóan indokolt kiterjeszteni a gyógyszertár szakmai vezetését ellátó személyi jogos gyógyszerész döntési körét a szolgálati rend kialakítására vonatkozóan.
 
A fenti törvényjavaslat szerint a Gyftv. 3. §-a a következő 43-45. ponttal egészül ki: 
(E törvény alkalmazásában) 
„43. szolgálati rend: az az időtartam, amely alatt a gyógyszertár közvetlen lakossági gyógyszerellátást végez, ideértve a nyitvatartási, ügyeleti és készenléti időt; 
44. gyógyszertári ügyelet: a gyógyszertár által gyógyszerész jelenléte mellett a gyógyszertár nyitvatartási idején túl - ideértve a heti pihenőnapot vagy munkaszüneti napot is – nyújtott közvetlen lakossági gyógyszerellátás; 
45. gyógyszertári készenlét: a gyógyszertár nyitvatartási idején túl – ideértve a heti pihenőnapot vagy munkaszüneti napot is – nyújtott közvetlen lakossági gyógyszerellátás biztosítása olyan módon, hogy a készenlétet teljesítő gyógyszerész az ellátást telefonhívást követően 30 perces várakozási időn belül kezdi meg.” 
 
A Gyftv. 53. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki: 
„(6a) A közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati rendjét a létesítés feltételeire is tekintettel a gyógyszertár működtetője és a személyi joggal rendelkező gyógyszertárvezető javaslata alapján az egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertár működési engedélyében határozza meg. Az egészségügyi államigazgatási szerv a nyitvatartási idő megállapítása során figyelembe veszi az adott településen vagy településrészen működő egészségügyi szolgáltatók szolgálati rendjét is. Készenlét és ügyelet teljesítésére valamennyi működési engedéllyel rendelkező közforgalmú gyógyszertár és közvetlen lakossági gyógyszerellátást is biztosító intézeti gyógyszertár kötelezhető. A gyógyszertári ügyelet és gyógyszertári készenlét megállapítása során az egészségügyi államigazgatási szerv figyelembe veszi adott településen vagy településrészen működő egészségügyi szolgáltatók elérhetőségét, az orvosi ügyelet helyét és idejét, az ellátandó lakosságszámot, továbbá a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó árréstömegét. A folyamatos lakossági gyógyszerellátás érdekében a gyógyszertár ügyeleti, készenléti idejének megállapítására irányuló eljárás hivatalból is indulhat. Az egészségügyi államigazgatási szerv gyógyszertári ügyelet és készenlét megállapításáról rendelkező határozata fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.”
 
A Magyar Gyógyszerészi Kamara elvárja, hogy az új gyógyszertári ügyeleti rendszer meghatározása után az állam térítse meg a vállalkozó patikusok ezzel kapcsolatos kiadásainak egy részét. A kamara elnöke kijelentette: „a szakma kifogásolja, hogy a kompenzáció rögzítése kimaradt az egészségügyi tárgyú törvények parlament előtt lévő módosító csomagjából, de bíznak benne, hogy a várhatóan jövő év elején a megjelenő végrehajtási rendeletekbe már bekerül ez a részlet is, mert ma nincs Magyarországon olyan gyógyszertár, amely ügyeleti időben ne veszteségesen működne” – írja a Népszava online. Hankó Zoltán elnök nemrég a Népszavának úgy fogalmazott: az eddigi rendszerben csaknem 2 milliárd forintos állami támogatás kellene a munkadíjak és rezsiköltségek teljes kompenzálására, ha módosul az ügyeleti beosztás, ennél kevesebb lehet a kiadás. 
 
Forrás: NAPRAKÉSZ GYÓGYSZERÉSZ 2015. novemberi szám, www.nepszava.hu, www.parlament.hu
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább