A HGYSZ javaslata a közforgalmú gyógyszertárak áthelyezésével kapcsolatban

1. A közforgalmú gyógyszertárak áthelyezésével kapcsolatos jelenlegi rendelkezések
 
A közforgalmú gyógyszertárak áthelyezését a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 53/B. §-a szabályozza. Az áthelyezésre vonatkozó szabályok - kivonatosan - az alábbiak:
- Az áthelyezést az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi a működtető kérelmére.
- Az áthelyezésnek négy indoka lehetséges:
a gyógyszertárnak helyet adó ingatlan bérleti joga az ingatlan tulajdonosának rendelkezése miatt megszűnik,
a gyógyszertárnak helyet adó ingatlan megsemmisül
a közforgalmú gyógyszertár az azt működtető gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég tulajdonában lévő ingatlanba kerül áthelyezésre,
az áthelyezés a települési alapellátási és/vagy szakellátási szolgáltatások fejlesztési forrásból megvalósuló, 2011. január 1-je előtt meghirdetett pályázatokkal összefüggő integrációjához, fejlesztéséhez kapcsolódik.
 
- Az áthelyezésre az adott településen/településrészen/kerületen belül kerülhet sor.
- Az áthelyezésre az áthelyezendő gyógyszertár-bejáratától számított, közúton mért maximum 1000 méter távolságon belül kerülhet sor.
- Az új gyógyszertár bejáratának a meglévő gyógy szertárak bejáratától 50 000 lélekszámot meghaladó városokban legalább 2.50 méter, egyéb településeken legalább 300 méter távolságra kell lennie.
- Ha egy településen egy közforgalmú gyógyszertár van, akkor indoklás nélkül a településen belül bárhova át lehet helyezni azt.
- Az áthelyezésre az engedélyezést követő 6 hónapon belül kerülhet sor.
 
2. A Hálózati Gyógyszertárak Szövetségének javaslata a rendelkezések módosítására
 
Szövetségünk a közforgalmú gyógyszertárak áthelyezésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítésének érdekében az alábbi módosításokat javasolja.
 
• A közforgalmú gyógyszertárak olyan településen is áthelyezhetőek legyenek indoklás nélkül, ahol nem egy gyógyszertár látja el egy település lakosságát. 
A Gyftv. rendelkezéseinek értelmében az egy települést egyedül ellátó gyógyszertárakon kívül minden gyógyszertárnak indokolnia kell azt, hogy miért kerül sor az áthelyezésre, és az elfogadható indokok köre is erősen korlátozott. Az egyenlőtlen szabályozás következtében a gyógyszertárak működtetőinek felesleges adminisztrációs lépéseket kell megtenniük annak érdekében, hogy a törvény által előírt feltételeknek meg tudjanak felelni, és egyúttal a hatósági ügyintézés idejét is növeli.
 
Szövetségünk álláspontja szerint a Gyftv. indokolatlanul különbözteti meg hátrányosan azokat a gyógyszertárakat, amelyek nem egyedül látnak el egy települést, éppen ezért azt javasoljuk, a gyógyszertár áthelyezése iránti kérelemben ne kelljen megindokolni az áthelyezésre okot adó körülményt. Ezzel hatékonyan lehetne csökkenteni a hatóságra és a gyógyszertárakra nehezedő adminisztrációs ter-heket is.
 
• A távolsági korlát eltörlése az áthelyezésnél. A gyakorlatban gyakran előfordul az a probléma, hogy a gyógyszertárat azért nem lehet áthelyezni, mert az 1000 méteres korláton belül nincs arra alkalmas ingatlan. Több szomszédos gyógyszertár esetén ráadásul a 250/300 méteres gyógyszertárak közötti korlátot is figyelembe kell venni, ami jelentősen behatárolja a lehetőségeket. Éppen ezért javasoljuk, hogy az áthelyezésre vonatkozó 1000 méteres korlátozás törlésre kerüljön a Gyftv. rendelkezései közül.
 
3. A Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége által javasolt normaszöveg - Gyftv. 53/B. §:
 
„(1) A közforgalmú gyógyszertár működtetője kérelmére az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi a közforgalmú gyógyszertár áthelyezését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti áthelyezésre kizárólag az adott településen/településrészen/területen belül kerülhet sor akkor, ha a meglévő közforgalmú gyógyszertárak bejárata és az áthelyezendő közforgalmú gyógyszertár bejárata között 50 000 lélekszámot meghaladó városokban legalább 250 méter, egyéb településeken legalább 300 méter távolság van.
(2a)
(3)
(4) A közforgalmú gyógyszertár áthelyezésére az áthelyezést engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül kerülhet sor."
 
Forrás: www.hgysz.hu
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább