Jogszabályváltozások

Az előző években kialakult gyakorlanak megfelelően az egészségügyi tárgyú törvények I. félévben esedékes módosítását salátatörvény keretei között tárgyalta meg a Magyar Országgyűlés. A javaslatot a kormány idén május 5-én nyújtotta be a parlamentnek, a végszavazás június 9-én volt. A salátatörvény gyógyszerészeket érintő legfontosabb változásai a HGYSZ, az MGYK és a MOSZ értelmezésében:
 
A gyógyászati segédeszköz forgalmazás változásai
 
A „gyógyászati segédeszköz forgalmazás szabályainak változása egyaránt érinti a gyógyszertárakat és a gyógyászati segédeszköz boltokat is. A változás lényege, hogy a társadalombiztosítási támogatással rendelhető segédeszközöket 2016. január elsejétől kizárólag a forgalomba hozótól lehet majd beszerezni. Ez hazai gyártású eszközöknél a gyártókat, külföldi gyártású eszközöknél pedig az importőr cégeket jelenti. A támogatással nem rendelkező eszközökre a szabályozás nem vonatkozik, azokat továbbra is be lehet majd szerezni nagykereskedőktől. 
 
Az OEP a honlapján jelenleg is folyamatosan közzéteszi a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközök adatait. Ezek az adatok az Online Segédeszköz Jegyzékben találhatóak meg (SEJK), amiben ISO besorolás és név szerint is kikereshetőek a segédeszközök. Az OEP a forgalmazási adatok között tájékoztatást ad a forgalomba hozó nevéről is.
 
Ez a tájékoztatás a salátatörvény rendelkezéseinek megfelelően 2015. október elsejétől közhiteles nyilvántartássá alakul. Ebből a nyilvántartásból minden gyógyszertárvezetőnek ki kell keresnie azoknak az eszközöknek a forgalomba hozóit, amelyekből 2016. január elsejét követően is szeretne rendelni. Érdemes minél hamarabb felvenni a kapcsolatot és szerződést kötni ezekkel a cégekkel, hogy az átállás az új szabályozásra zökkenőmentes legyen.
 
A Gyftv. rendelkezéseinek értelmében a gyógyszertáraknak az adott funkcionális csoportba tartozó referenciaeszközöket, vagy az azzal azonos árú eszközöket is forgalmaznia kell. Ez azt jelenti, hogy, ha az általuk forgalmazni kívánt terméknek van olcsóbb helyettesítője, akkor bizony több szerződés megkötésére is szükség lehet majd. 
 
A szabályozás életbe lépésével a korábban beszerzett eszközöket sem kell kidobni. Az idén december 31-ig beszerzett eszközöket január elseje után akkor is lehet majd árusítani, ha azokat még nem a forgalomba hozótól szereztük be.
 
Új feltétel gyógyszertárvezetéshez
 
Az intézeti és a közforgalmú gyógyszertárak vezetőit is érintheti az a változás, mely szerint a Gyftv. szakgyógyszerészi szakképesítést ír majd elő a gyógyszertár vezetéséhez. A kötelezettség bevezetésének időpontja 2025. január elseje, tehát közel 10 év van rá, hogy felkészüljenek a változásra.
 
A változás minden olyan gyógyszerészt érint, aki 2025. január 1. után szeretne gyógyszertárat vezetni, de 1975. január 1. után született, és egyáltalán nem rendelkezik szakvizsgával, vagy olyan szakvizsgája van, ami nem megfelelő. Azt, hogy melyik szakvizsga lesz megfelelő, egy július elseje után megjelenő egészségügyi miniszteri rendelet határozza majd meg.
 
A jelenleg megszerezhető szakképesítések listáját a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 1. melléklete tartalmazza. A vezetéshez szükséges szakképesítéseket várhatóan ezek közül választják majd ki. Találgatásokba természetesen nem szeretnénk bocsátkozni, de közforgalmú gyógyszertárak esetén a gyógyszertár üzemeltetés és vezetés, míg intézeti gyógyszertárak esetén a kórházi-klinikai szakgyógyszerészet szinte biztosra vehető.
 
Azok a gyógyszerészek, akik a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet hatályba lépése előtt szereztek szakvizsgát, a rendelet 7. számú melléklete alapján tudják megfeleltetni a régi szakirányukat a jelenlegieknek. Azok pedig, akik külföldön szereztek szakvizsgát, a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv alapján kell honosítaniuk azt.
 
Értelemszerűen nem érinti a változás azokat a gyógyszerészeket, akik 2025. január elseje után már nem kívánnak sem közforgalmú, sem intézeti gyógyszertárat vezetni. Nem érinti azokat a gyógyszerészeket sem, akik 1975. január 1. előtt születtek, mert az 50 év feletti gyógyszerészek esetén nem kell majd alkalmazni ezt az előírást. Azoknak sem lesz miért izgulniuk, akik már jelenleg is rendelkeznek a megfelelő szakvizsgával. Reméljük, hogy a kötelező szakképesítéseket előíró rendelet hamarosan megjelenik, és így mindenki számára egyértelművé válhat, hogy megfelelő képesítéssel rendelkezik-e.
 
A településrész meghatározása
 
A Gyftv. 3. §-a július elsejétől egy újabb definícióval bővül:
 
„25. településrész: a településnek azon része, amely önálló településrészi önkormányzattal (részönkormányzattal) rendelkezik és a település más lakott településrészeivel – a lakott területek földrajzi (domborzati), térbeni, építészeti elkülönültsége alapján – egybe nem tartozó lakott településrész;”
 
A fogalom pontos meghatározásával a jövőben lehetővé válik fiókgyógyszertárak létesítése már településrészeken is. Ennek alapvetően két feltétele van: egyrészt a településrészi önkormányzatot (részönkormányzatot) létrehozó képviselő-testületnek a létesítéshez hozzá kell járulnia, másrészt, a működtetni kívánt fiókgyógyszertár bejárata és a településen már működő gyógyszertárak bejárata között számított − közúton mért – távolságnak minimum 1000 méternek kell lennie.”
 
Dr. Hankó Zoltán az MGYK elnöke szerint a jogszabályváltozás indoklása alapján „Magyarországon számos olyan településrész van, amely gyakran több km távolságra helyezkedik el a településen található gyógyszertáraktól, és mivel a településen (beleértve az adott településrészt is) a lakosságszám és a gyógyszertárak száma alapján új gyógyszertár nem létesíthető, a településrészen a lakosság gyógyszerellátása nem biztosított. (Ilyen településrész pl. Mátrafüred, amely kb. 4 km-re van Gyöngyöstől, de közigazgatásilag Gyöngyöshöz tartozik.) A módosítás úgy teszi lehetővé az ilyen településrészek gyógyszerellátását, hogy figyelembe veszi az adott településen működő gyógyszertár(ak) egzisztenciális érdekeit.
 
Alapelv, hogy fiókgyógyszertár működtetésére – a közúton történő megközelítés figyelembevételével – a legközelebb eső közforgalmú gyógyszertárat működtető kaphat engedélyt. Amennyiben azonban
- a kérelmező nem felel meg az előírt feltételeknek vagy
- a legközelebb eső közforgalmú gyógyszertár nem kíván fiókgyógyszertárat működtetni az adott településen, vagy településrészen, vagy
- a fiókgyógyszertár működtetésére irányuló hivatalos megkeresésre a legközelebb eső közforgalmú gyógyszertár 15 napon belül nem nyilatkozik,
 
az egészségügyi államigazgatási szerv más – több kérelmező esetén a közúton történő megközelítés figyelembevételével közelebb eső – közforgalmú gyógyszertár működtetője részére engedélyezheti fiókgyógyszertár működtetését. Amennyiben a közforgalmú gyógyszertárat működtető a fiókgyógyszertárának működési engedélyében szereplő határidőre a fiókgyógyszertár működtetését nem tudta elkezdeni és emiatt az engedély legalább két alkalommal visszavonásra került, a második visszavonásról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig fiókgyógyszertár létesítésére és működtetésére nem adhat be kérelmet.”
 
A MOSZ véleménye a készülő egészségügyi salátatörvényről
 
„A szabályozás jelen tervezet formájában szükségtelen, sőt nagyon veszélyes, mivel (…) lényegében szabad patikaalapítást tesz lehetővé. 
Jelenleg egy 5-6 ezer fős település egy gyógyszertára (ahol nincs szakrendelés, és az aktív lakosok gyakran nem helyben dolgoznak) épphogy biztosítja a gyógyszertár működtetését és szakmai színvonalát. Ha fiók nyitására kényszerül, lesz a településen két törpegyógyszertár, a kispatikákkal kapcsolatos minden nehézséggel (készletezési problémák, személyzet, bérleti díj, rezsi, gyógyszerész jelenléte, szabadságok kiadása stb.) Ha lemond a fiók nyitásáról, biztosan lesz olyan patika a környéken, aki ezt piacbővítési szempontból megteszi, és máris a liberalizáció legnehezebb időszakához hasonló, egymás mellett a fennmaradásért küzdő patikákat kapunk országszerte, kisebb és nagyobb településeken egyaránt. 
A gyógyszerellátás lakossági igényeknek megfelelő biztosítása érdekében a minimális szolgálati idő jogszabályi előírása megítélésünk szerint nem életszerű. 
Egyetértünk azzal, hogy a közforgalmú gyógyszertár áthelyezését engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül az áthelyezett gyógyszertárnak meg kell kezdenie a működését. 
A gyógyszertárvezetéshez szükséges elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalat megszerzésére a graduális képzés jelenleg sajnálatos módon nem alkalmas.” 
 
Forrás: www.hgysz.hu, www.mgyk.hu, MOSZ Info
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább