Gyógyszerészeti jogszabályok változása

A kilenc törvényt módosító jogszabálytervezet (salátatörvény), amely megtalálható a kormány honlapján, bevezetné az engedélyezés előtti gyógyszerrendelést. „Az indoklás szerint előfordulhat olyan eset, amikor egy beteg számára a gyógyulás egyetlen reményét olyan gyógyszer jelentheti, amely klinikai kipróbálás alatt áll vagy állt, vagy amely tekintetében a forgalomba hozatali engedélyezési eljárás folyamatban van. A kormány szerint annak érdekében, hogy a betegek részére megnyíljon gyógyulás további reménye, indokolt egy konkrétan meghatározott további körben lehetővé tenni a gyógyszerek rendelését.
A jogalkotó szándéka szerint az engedélyezés előtti gyógyszerrendelés bővíti az innovatív gyógyszerterápiás megoldásokkal kapcsolatos ismereteket is, amely a hazai orvoslás versenyképességét növeli”.
 
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi törvényt úgy módosítanák, hogy előírnák szakgyógyszerészi vizsga meglétét közforgalmú gyógyszertár és intézeti gyógyszertár vezetéséhez, valamint gyógyszerészi gondozási tevékenység végzéséhez. A módosítás tízéves átmeneti időt, illetve 50 éves kor feletti mentességet biztosít, azaz a jelenleg 40 évnél fiatalabbak számára írnák elő. A részletes szabályokat miniszteri rendeletben fogalmazzák majd meg, s itt kap helyet azon szakképzések nevesítése is, amelyekre egy-egy gyógyszertár vezetéséhez feltétlenül szükség lesz. A fenti kormányzati elképzelés egyébként legfeljebb a fiatal patikusoknak jelenthet újdonságot, mivel alig másfél évtizeddel korábban is ez volt a gyakorlat. 2001-ig ugyanis kizárólag szakgyógyszerész állhatott közforgalmú illetve kórházi patika élén, ekkor azonban uniós jogharmonizációra hivatkozva megszüntették e feltételt. 
 
A „tervezet a lakossági gyógyszerellátás biztosítása érdekében fiókgyógyszertár létesítését engedélyezné olyan településrészeken, amely rendelkezik részönkormányzattal és a település lakosságszáma, valamint a már működő gyógyszertárak száma miatt új közforgalmú gyógyszertár már nem létesíthető. A jogalkotó megjegyzi, Magyarországon számos olyan településrész van, amely gyakran több kilométer távolságra található a település központjától, és mivel a település lakosságszáma és a már működő gyógyszertárak száma miatt új közforgalmú gyógyszertár már nem létesíthető, így a fiókgyógyszertár létesítésével a lakosság gyógyszerellátása helyben nem megoldott.
 
A fiókgyógyszertár létesítését a településen már működő gyógyszertárak közül az fogja kezdeményezni, amely az adott településrészhez a legközelebb helyezkedik el, és a fiókgyógyszertár működtetéséhez szükséges feltételeket biztosítani tudja, ezzel a meglévő gyógyszertárat többletforgalomból eredően nagyobb bevételhez juttathatja.” 
 
Az MGYK  elnöke elmondta, hogy a salátatörvény tervezete szerint a gyógyszertár létesítéssel és működtetéssel kapcsolatos hatósági határozatok egy példányát a Kamara a jövőben automatikusan megkapja.
 
A módosítás értelmében a jövőben a betegek támogatást kaphatnak bizonyos - a miniszteri rendeletben meghatározott - gyógyászati segédeszközök kölcsönzéséhez is.
 
Tekintettel az egyre jelentősebb idegenforgalomra, egyre több külföldi jelenik meg otthonról hozott receptjeivel a hazai gyógyszertárakban. A külföldi vények egy részét azonban nem adják le, mivel arra a későbbiekben még szükségük van. A patikus nem csak a gyógyszerkiszolgálás tényét dokumentálja a recepttel, hanem az egyben pénzügyi bizonylatnak is számít, amelyet a számviteli törvény értelmében öt évig meg kell őriznie. A törvénymódosítás értelmében azokról a külföldi receptekről, amelyeket a gyógyszerek kiváltói magukkal visznek, másolatot kell készíteni a patikában, majd ugyancsak öt évig megőrizni.
 
Forrás: MTI, www.kormany.hu, www.pharmaonline.hu, www.weborvos.hu, MOSZ, www.mgyk.hu
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább