A gyógyszerészek új 12 pontja

Az alábbiakban a Magyar Gyógyszerészi Kamara által megfogalmazott új 12 pont kivonatát közöljük:
 
Annak érdekében, hogy 
− az eddigi változtatások eredményeit megőrizzük és a pozitív hatások a napi gyakorlatban teljes körűen érvényesüljenek, 
−  az egészségügybe integrálódott gyógyszerészet 
○  alkalmassá váljon a vele szemben támasztott társadalmi, gazdálkodási, szakmai és etikai elvárások teljesítésére,
○  képes legyen a közjó érvényesítésére, a betegek és a gyógyszertári szolgáltatásokat igénybe vevők objektív érdekeinek figyelembe vételére és igényeik kielégítésére, 
− a gyógyszerészek a magyar középosztály megbecsült és elismert tagjaivá válhassanak,  
−  a Kamara szakmai érdekvédelmi és önkormányzati feladatait maradéktalanul el tudja látni,
a Kamara elnöksége és a területi szervezetek elnökeinek testülete az elkövetkező időszakban az alábbiakat tartja kiemelkedően fontos prioritásoknak:
 
1.  A Kamara elkötelezett a 2010 óta épülő, szükségletalapú, a gyógyszerész felelősségére és tulajdonosi szerepvállalására alapozott, nemzeti érdekeket  figyelembe  vevő,  betegorientált  gyógyszerellátási  modell fejlesztésében. 
2.  A  Kormánnyal  2014  tavaszán  megújított  együttműködési  megállapodás megfelelő keretet jelent a fenti célok megvalósításához. 
3. Ahhoz, hogy a gyógyszerellátás új modelljének kialakítása befejeződjön, szükséges:
–  a lakossági gyógyszerellátás konszolidációjának folytatását,
–  a gyógyszerészek tényleges többségi patikatulajdonlását,
–  a gyógyszerek magas hozzáadott értékének társadalommal történő tudatosítását, 
–  hogy gyógyszert csak gyógyszertárból lehessen beszerezni,
–  a gyógyszertárak egészségügyi feladatainak maradéktalan ellátását
4.  A lakossági gyógyszerellátás gazdasági konszolidációja 
– a gyógyszertárak forgalmazási körének, szolgáltatásainak és ezek elszámolhatóságának ésszerű bővítésével,
–  célzott  árrés-korrekciós  beavatkozásokkal  (pl.  a  drága  gyógyszerek forgalmazási feltételeinek javítása, a kognitív szolgáltatások díjazása, a nem rentábilis tevékenységek – ügyelet, magisztrális gyógyszerkészítés – feltételeinek javítása),
–  a vidéki gyógyszerellátás támogatásával,
–  a gyógyszertárak költségracionális működtetésének elősegítésével,
–  a gyógyszertárak önállóságát szem előtt tartva a gyógyszertárak közötti gazdasági és szolgáltatási együttműködés fokozásával  biztosítható. Ehhez kormányzati intézkedésekre és a Kamara szerepvállalására egyaránt szükség van.
5.  A tulajdonosi program végig viteléhez szükséges jogszabályi háttér biztosított. A program eredményessége érdekében szükséges:
–  a transzparencia teljes körűvé tétele,
–  a szindikálás tilalmával kapcsolatos szabályok betartása és betartatása, továbbá
–  a kormányzati hitelkonstrukció miniszterelnöki egyeztetésen rögzített elvek szerinti korrekciója.
 A Kamara feladata a gyógyszerészek tájékoztatása és segítése annak érdekében, hogy az információ-hiányból és dezinformálásból fakadó félreértések megszűnjenek.
 6. A tulajdonosi program folytatásaként 2016-ig létre kell hozni a fiatal gyógyszerészek gyógyszertári tulajdonszerzését elősegítő hosszú távú hitelkonstrukciót.
 7.  A gyógyszertárak egészségügyi feladatainak ellátásához szükséges:
– a gyógyszertárakban forgalmazott termékek körének kiterjesztése a  hagyományosan  gyógyszertárban  forgalmazott,  de  időközben onnan kikerült és a patikákban jelenleg nem forgalmazott egészségügyi célú termékekre, eszközökre, 
–  valamennyi gyógyszertári termékkörre kiterjedően a termékbiztonság és a teljes körű informálás,
–  a gyógyszertárak által nyújtott szolgáltatások fejlesztése, beleértve az alap- és emelt szintű gyógyszerészi gondozási programok bővítését, tömegesítését és mélyítését, 
–  a gyógyszertárak népegészségügyi programokba történő bekapcsolódása, 
– a gyógyszertárnak helyet adó település egészségügyének szervezésében való fokozottabb gyógyszerészi részvétel. 
 8.  A gyógyszerész a gyógyszerszakértő szerepen túl legyen a gyógyszeralkalmazás szakértője, a gyógyszertári vállalkozás felelős irányítója és vegyen részt a népegészségügyi feladatok ellátásában. 
 9.  Folytatni kell a gyógyszerészi kompetenciák megújítását és fejlesztését, amelyek alapját képezik a közforgalmú és az intézeti gyógyszertárak szolgáltatásainak. 
10.  A Kamara elkötelezett a gyógyszer- és gyógyszerellátás hatósági felügyeletének  egységes  elvek  mentén  történő  megerősítésére.
11.  A Kamara törekszik a gyógyszerészek minél szélesebb körű érdekképviseletére.  Fontos  a  fiatalok  kamarai  integrációja  és  közéleti szerepvállalása, az alkalmazott gyógyszerészek megfelelő élet- és munkafeltételeinek biztosítása, valamint az egyéb területeken, elsősorban a gyógyszeriparban dolgozó és az egyetemi oktató gyógyszerészek kamarai tagságának elősegítése. 
12. A gyógyszerellátással szembeni társadalmi elvárások és a gyógyszerellátás piacszabályozási elvei megkövetelik, hogy a gyógyszerészek és a gyógyszertárak törekedjenek a jogi, szakmai és etikai normák betartására. 
 
Forrás: www.mgyk.hu
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább