Hogyan tovább gyógyszerészet II

A Magyar Gyógyszerészi Kamara új 12 pontja 2014-ben (rövidített változat)
 
A Kamara elnöksége és a területi szervezetek elnökeinek testülete az elkövetkező időszakban az alábbiakat tartja kiemelkedően fontos prioritásoknak:
 
1. A Kamara elkötelezett a 2010 óta épülő, szükségletalapú, a gyógyszerész felelősségére és tulajdonosi szerepvállalására alapozott, nemzeti érdekeket figyelembe vevő, betegorientált gyógyszerellátási modell fejlesztésében. 
 
2. A Kormánnyal 2014 tavaszán megújított együttműködési megállapodás megfelelő keretet jelent a fenti célok megvalósításához. 
 
3. Ahhoz, hogy a gyógyszerellátás új modelljének kialakítása befejeződjön, szükségesnek tartjuk
- a lakossági gyógyszerellátás konszolidációjának folytatását,
- a gyógyszerészek tényleges többségi patikatulajdonlását,
- a gyógyszerek magas hozzáadott értékének társadalommal történő tudatosítását,
- hogy gyógyszert csak gyógyszertárból lehessen beszerezni,
- a gyógyszertárak egészségügyi feladatainak maradéktalan ellátását lehetővé tevő
   feltételek megteremtését és 
- a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállóságát.
 
4. A lakossági gyógyszerellátás gazdasági konszolidációja
- a gyógyszertárak forgalmazási körének, szolgáltatásainak és ezek elszámolhatóságá- nak ésszerű bővítésével,
- célzott árrés-korrekciós beavatkozásokkal 
- a vidéki gyógyszerellátás támogatásával,
- a gyógyszertárak költségracionális működtetésének elősegítésével,
- a gyógyszertárak önállóságát szem előtt tartva a gyógyszertárak közötti gazdasági és szolgáltatási együttműködés fokozásával biztosítható. 
 
5. A tulajdonosi program végig viteléhez szükséges jogszabályi háttér biztosított. A program eredményessége érdekében szükséges:
- a transzparencia teljes körűvé tétele,
- a szindikálás tilalmával kapcsolatos szabályok betartása és betartatása, továbbá
- a kormányzati hitelkonstrukció miniszterelnöki egyeztetésen rögzített elvek szerinti
korrekciója.
 
6. A tulajdonosi program folytatásaként 2016-ig létre kell hozni a fiatal gyógyszerészek gyógyszertári tulajdonszerzését elősegítő hosszú távú hitelkonstrukciót.
 
7. A gyógyszertárak egészségügyi feladatainak ellátásához szükséges: 
-  a gyógyszertárakban forgalmazott termékek körének kiterjesztése 
- valamennyi gyógyszertári termékkörre kiterjedően a termékbiztonság és a teljes      körű informálás,
- a gyógyszertárak által nyújtott szolgáltatások fejlesztése, beleértve az alap- és emelt szintű gyógyszerészi gondozási programok bővítését, tömegesítését és mélyítését,
-  a gyógyszertárak népegészségügyi programokba történő bekapcsolódása,
-  a gyógyszertárnak helyet adó település egészségügyének szervezésében való
fokozottabb gyógyszerészi részvétel.
 
8. A gyógyszerész a gyógyszerszakértő szerepen túl legyen a gyógyszeralkalmazás szakértője, a gyógyszertári vállalkozás felelős irányítója és vegyen részt a népegészségügyi feladatok ellátásában. 
Ehhez szükséges a graduális és posztgraduális gyógyszerészképzés megújítása, a szakgyógyszerész-képzés elkezdett reformjának folytatása és a szakgyógyszerészi kompetenciák rögzítése. 
 
9. Folytatni kell a gyógyszerészi kompetenciák megújítását és fejlesztését, amelyek alapját képezik a közforgalmú és az intézeti gyógyszertárak szolgáltatásainak. 
 
10. A Kamara elkötelezett a gyógyszer- és gyógyszerellátás hatósági felügyeletének egységes elvek mentén történő megerősítésére.
 
11. A Kamara törekszik a gyógyszerészek minél szélesebb körű érdekképviseletére. 
 
12. A gyógyszerellátással szembeni társadalmi elvárások és a gyógyszerellátás piac-
szabályozási elvei megkövetelik, hogy a gyógyszerészek és a gyógyszertárak törekedjenek a jogi, szakmai és etikai normák betartására. Az ehhez szükséges szemlélet kialakítását elsősorban kamarai feladatnak tekintjük.
 
Forrás: www.mgyk.hu
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább