A gyógyszerészek tulajdonossá válásának kérdései VII.

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke a „Hogyan tovább gyógyszerészet – a tulajdonosi programmal?” című dolgozatában (2014. augusztus 9.) összefoglalta az elmúlt 25 év jelentősebb jogszabályváltozásait és egy complex háttérelemzést nyújtott a gyógyszertárak történetéről és aktuális helyzetéről.
 
Véleményünk szerint az elmúlt évek sikerei ellenére még mindig számos neuralgikus pont van a tulajdonosi programmal kapcsolatban: 
 
1. A fiatal patikusok tulajdonhoz jutása nagyon nehézkes, jelenleg nincs olyan kidolgozott program és nincs olyan hitelkonstrukció, amelyik hatékony segítséget jelenthetne nekik, amelyik figyelembe venné az anyagi helyzetükből fakadó nehézségeket. 
 
2. Az idős generáció nyugdíjba vonulásakor előfordul, hogy az utódok, a fiatalabb generáció nem tudják folytatni a családi gyógyszertári vállalkozást több okból kifolyólag, ezeknek az okoknak egy részét jogszabályi háttérrel megfelelően orvosolni lehetne. Örvendetes, hogy már történtek kezdeményezések e körben: pl.  a közeli hozzátartozók (családtagok) esetében megszüntették az elővásárlási jog alkalmazásának kötelezettségét a tulajdoni hányad átruházásakor.
 
3. Az állam elővásárlási joga ugyan nem vált általánossá, mint ahogy ezzel kapcsolatban sokan „riogatták” a patikusokat,  de mégis megmaradt, s szerintünk ha nem is juthat (sok) patikához az állam, mégis ez egy „veszélyes precedenst” teremthet a jövőre nézve, és a későbbiekben egy speciális gazdasági-társadalmi helyzetben a mostani szabályozásra „ráülve” akár erősödhetnek is az állami jogosítványok az aktuális politikai széljárástól függően.
 
4. Az elért célok és reményteli folyamatok ellenére véleményünk szerint az elmúlt évek jogszabályalkotása felgyorsult és kapkodóvá vált (nemcsak a gyógyszeripar- és kereskedelem területén), ezért az elért sikerek számos hibával jártak együtt. pl. a Patika Hitelprogram során vagy az online pénztárgépekre való átállás során olyan adminisztrációs nehézségek adódtak (és a mai napig nem oldódtak meg teljesen), amelyek kevésbé szoros határidők esetén elkerülhetők lettek volna.
 
5. Az OTH az elmúlt hónapokban a felülvizsgálati eljárások során jelezte, hogy 60 gyógyszertárnál volt probléma a társasági szerződésekkel, alapító okiratokkal, illetve az azokban foglalt tagsági jogok biztosításával. Mindegyik eset törvényességi felügyeleti eljárást von maga után. 
 
Jövőbeni irányok: 
 
Folytatódik a tulajdoni hányad vásárlás az 50%-os hányad elérése, sőt az azt jelentősen meghaladó  tulajdonrész érdekében.
 
Folytatódik a vertikális integráció európai szinten, sőt transzatlanti méretekben. Ezzel kapcsolatban Dr. Hankó Zoltánnak az az észrevétele, hogy ennek lehetnek ugyan előnyei, de „a lakossági gyógyszerellátás szakmai és egzisztenciális függetlenségét, az önálló gyógyszerpolitika és a betegek objektív érdekeinek érvényesülését ez a rendszer nem biztosítja.” 
 
Ezért  „azoknak a nagykereskedéseknek, amelyek nem rendelkeznek multinacionális háttérrel és nincsenek jelen az európai patikapiacon, a hosszú távú stabil működést nem a magyar gyógyszertárak nagykereskedői érdekkörbe terelése, hanem a természetes személy gyógyszerészek személyes közreműködésével és többségi tulajdonában működtetett, önálló gyógyszertárakkal közösen kialakítandó stratégiai együttműködés jelentheti. 
 
A Kormány által (is) megfogalmazott célok: 
- A gyógyszertárak tulajdonosi szerkezetét teljesen transzparenssé kell tenni, 
- olyan módon kell a patikaalap szabályait korrigálni, hogy a 3%-os helyett mindössze 1 (egy) százalék legyen a kamat, és az adminisztrációs előírások is egyszerűsödjenek
- elő kell segíteni, hogy a gyógyszerészek – a törvényben előírt minimumon felül – minél nagyobb arányban válhassanak patikáik tényleges tulajdonosává
 . 
Továbbá egyetértés van abban a Kamara és a Kormány között atekintetben, hogy meg kell oldani a fiatal gyógyszerészek helyzetbe hozását a gyógyszertárak tulajdonlásában.
 
Forrás: www.mgyk.hu, NAPRAKÉSZ GYÓGYSZERÉSZ 2013. szeptemberi és novemberi száma, NAPRAKÉSZ GYÓGYSZERÉSZ 2014. augusztusi száma
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább