Kötelező lesz az iparkamarai tagság

Egy MKIK-előterjesztés szerint 2016 januárjától minden cég számára kötelező lenne a kereskedelmi és iparkamarai tagság, a MOK, az MGYK, illetve a Magyar Mérnöki Kamara tagjainak is. A várható tagdíj mértéke megegyezne a jelenlegivel: ötezer forint lenne évente.
 
Parragh László, a MKIK elnöke és Dunai Péter, a MKIK főtitkára kifejtette: a kötelező kamarai regisztráció nem azonos a kamarai tagsággal: „regisztráltak most nem vehetnek igénybe minden kamarai szolgáltatást, csak a tagsággal rendelkezők. A különbség abban nyilvánul meg, hogy a nyilvántartásba vett vállalkozás nem tagja az adott szervezetnek, annak működésében nem vesz részt, viszont választhat, de nem választható. Kamarai tisztségre csak kamarai tagot lehet jelölni, illetve megválasztani. Vagyis a tagok vesznek részt a kamara működtetésében, döntenek a források felhasználásáról, a szakképzési tevékenység végzéséről.”
 
Parragh László szerint „a kereskedelmi és iparkamarák tekintélye és befolyása a gazdaságra az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt, de továbblépésre van szükség ahhoz, hogy megfeleljen az átalakult intézményrendszernek.” Beszédében hivatkozott arra, hogy Németországban, Ausztriában, Franciaországban, Hollandiában, Olaszországban is  kötelező kamarai tagság van és jól bevált.
 
A MKIK küldöttei a 2014. májusi közgyűlésen egyetértettek abban, „hogy a kötelező regisztrációs rendszert úgy kell átalakítani kötelező tagsággá, hogy a jelenlegi vállalkozói terhek ne növekedjenek, a mostani 5 ezer forint fizetendő hozzájárulás pedig a kötelező kamarai tagdíj lenne. Az MKIK cserében bővíti feladatait, és minden vállalkozás azonos színvonalú, számon kérhető szolgáltatást kapna.”
 
A Magyar Gyógyszerészi Kamara nem vitatja, hogy szükséges a magyarországi vállalkozásokról egy egységes, közhiteles nyilvántartás készítése. Azonban a „gyógyszerészek a Magyar Gyógyszerészi Kamarának mint hivatásrendi kamarának kötelezően tagjai”, ezért nincs értelme, „hogy a gyógyszerészek számára egy másik kamarai tagság is kötelezően előírásra kerüljön” – reagált Hankó Zoltán elnök a hírre.
 
A MOK is ellenzi a kötelező kamarai tagság kiterjesztését: „haladéktalanul kezdeményezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarába kötelező regisztrációt előíró törvény módosítását. Egyúttal tagságukat arra szólították fel, hogy amíg a törvénymódosítás sorsa el nem dől, ne regisztráljanak az MKIK-be.”
 
A MOK ugyanakkor tett egy javaslatot is: „korábban a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének tagjaként abban egyeztek meg az MKIK vezetésével, hogy a készülő - de mindeddig be nem nyújtott - új gazdasági kamarai törvény úgy rendelkezzen, hogy mindazon vállalkozások, amelyek árbevételének több mint fele kötelező köztestületi kamarai tagságot feltételező tevékenység folytán keletkezik, mentesüljön az MKIK-tagság alól, hiszen saját szakmája szerinti kamarájának tagjaként ott nyilvántartják és ellenőrzik.” 
 
Az MKIK főtitkára, Dunai Péter védelmébe vett a kötelező kamarai tagságot és annak előnyeit hangsúlyozta: „Magyarországon számtalan olyan adatbázis, nyilvántartási rendszer van, amely kísérletet tett a gazdaság szereplőinek összegzésére, de ezek nem teljes körűek, ezért nem megbízhatók. A kamarai nyilvántartás áttekintést ad a magyar gazdaság szereplőiről, az adatbázis birtokában olyan információkat lehet kiválogatni, amely segíti a gazdaságot”.
 
„A regisztrált vállalkozások azonnal igénybe vehetik a kamarai általános gazdasági, pénzügyi és jogi tanácsadást az ügyfélszolgálatokon, az üzleti partner-közvetítést, illetve a pályázatfigyelést, ez utóbbit március végére szervezi meg országosan is a kamara - mondta Dunai Péter.”
 
A kötelező regisztráció elleni tiltakozásokkal kapcsolatban a főtitkár megjegyezte: „a szakmai kamaráknál a kötelező tagság a foglalkozást gyakorló személyre, míg a kereskedelmi és iparkamarai regisztráció a gazdasági tevékenység végzésére, például orvosok és a mérnökök esetében a szolgáltatói tevékenység végzésére vonatkozik”
 
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább