Jogszabályváltozások

Az emberi erőforrások minisztere …/2013. (…) EMMI rendelete – tervezet szerint a következő módosítások fognak történni az alábbi jogszabályokban (a tervezetet még nem tárgyalta a kormány):
 
A közforgalmú fiók- és kézigyógyszertárak … működési, szolgálati és nyitvatartási rendjéről szóló 41/2007 (IX. 19) EüM rendelet módosítása (a változások vastag, dőlt betűvel szedve):
 
18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „a „Gyógyszertári manuálisban” fel kell tüntetni azon gyógyszerkészítmények összetételét, eltartási körülményeit, csomagolását, készítési módját és felhasználhatósága idejét, amelyek a Gyógyszerkönyvben vagy a FONO-ban nem szerepelnek, azonban azokat a gyógyszertár rendszeresen készíti”
 
A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008 (I. 8.) Eüm rendelet módosítása (a változások vastag, dőlt betűvel szedve):
 
4. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „Gyógyszertárban - a 3. §-ban foglaltakon túl - az alábbi termékek is forgalmazhatók: az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felső légúti tünetek esetén ajánlott  gyógycukorkák”
 
4. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „Gyógyszertárban - a 3. §-ban foglaltakon túl - az alábbi termékek is forgalmazhatók: az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő magas vitamintartalmú zöldség-, és gyümölcslevek”
 
4. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „Gyógyszertárban - a 3. §-ban foglaltakon túl - az alábbi termékek is forgalmazhatók: az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK kozmetikai termékekről szóló rendelete szerinti kozmetikumok, az illatszerek, valamint a haj- és fejbőrápolási termékek közül a hajszínező és hajformázó termékek kivételével”
 
A rendelet a  következő 9. §-szal egészül ki: „az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendelet módosításáról szóló …/2013. (…) EMMI rendelettel megállapított 1. mellékletben meghatározott feltételeknek nem megfelelő, a gyógyszertár által 2014. január 1-én készletben tartott vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felső légúti tünetek esetén ajánlott  gyógycukorka 2014. december 31-ig értékesíthető.”
 
1. melléklet a 2/2008. (I. 8.) EüM rendelethez
 
„Gyógyszertárban forgalmazható vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felsőlégúti tünetek esetén ajánlott gyógycukorkákkal, illetve magas vitamintartalmú zöldség- és gyümölcslevekkel szembeni feltételek:
 
1. Vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felsőlégúti tünetek esetén ajánlott gyógycukorkák fogalmazásának feltételei:
 
1.1. Vitamin tartalom esetén a termék csomagolásán feltüntetett javasolt napi adagolásnak az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet által felnőttek számára az adott vitaminra meghatározott napi javasolt bevitel legalább 25%-át kell tartalmaznia.
 
1.2. Ásványi anyag tartalom esetén a termék csomagolásán feltüntetett javasolt napi adagolásnak az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet által felnőttek számára az adott ásványi anyagra meghatározott napi javasolt bevitel legalább 30%-át kell tartalmaznia.
 
1.3. Felsőlégúti gyógycukorka esetén adagolási egységenként minimális mennyiségként a terápiás mennyiség/vagy szokásos adagjának legalább 5%-át kell tartalmaznia.
 
1.4. A gyógycukorkának gyógynövényi alapanyagot kell tartalmaznia.
 
2. Magas vitamintartalmú zöldség- és gyümölcslevek forgalmazásának feltételei:
 
2.1. A zöldség- és gyümölcslevek abban az esetben számítanak magas vitamintartalmúnak, ha a gyártó ajánlása szerinti egyszeri napi adag (10 ml-250 ml) eléri vagy meghaladja az adott vitamin Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet által felnőttek számára meghatározott javasolt napi bevitelének 50%-át, vagy ásványi anyag tartalom esetében eléri vagy meghaladja az adott ásványi anyag az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet által felnőttek számára meghatározott javasolt napi bevitelének 15%-át.
 
2.2. A gyümölcs tartalom szempontjából a terápiás adag nem haladhatja meg a 250 ml-t.
 
2.3. Az adott termék gyümölcs- illetve zöldségtartalmának el kell érnie az 50%-ot."
 
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról  szóló 44/2004 (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása - csak apróbb változások történnek, a lényeg, hogy a rendelet 4. §-a kiegészül egy következő (9) bekezdéssel: 
„amennyiben a GYEMSZI kiadja az (1) bekezdés szerinti engedélyt, a kezelőorvos - vényen történő rendelés esetén – a GYEMSZI engedélyének másolatát a vénnyel együtt  átadja a betegnek.”
 
A rendelet 12/A. § helyébe a következő rendelkezés lép: „a 3. § (5) bekezdése és a 4. § (1) bekezdése szerint rendelt gyógyszert a gyógyszerész közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében csak a GYEMSZI által kiadott nyilatkozat másolatának vagy engedély másolatának bemutatása után szolgáltatja ki.
 
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább