Gyógyszerészi gondozás II.

Dr. Bácskay Ildikó mit jelent a gyógyszerészi gondozás a beteg ember számára? című írásában kifejti a gyógyszerészi gondozás lényegét, funkcióit, valamint a személyi és tárgyi feltételeit:
 
„A gyógyszerészi gondozás során (beteg gondozott esetében) az elérendő eredmény a következő: 
1. a betegség gyógyítása vagy meggyógyítása,
 2. a betegség tüneteinek enyhítése vagy megszüntetése, 
3. a betegség folyamatának lassítása vagy megállítása.” 
 
A gyógyszerészi gondozás 3 fő funkciója: „1. a gyógyszerrel kapcsolatos lehetséges és tényleges problémák felismerését, 2. a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos problémák megoldását, 3. a gyógyszer alkalmazásakor fellépő káros hatások megelőzése”
 
 A gyógyszerészi gondozás személyi és tárgyi feltételei:
 
„Nézzük először a személyi feltételek megvalósítását. Nagy kérdés, hogy vajon minden gyógyszerész alkalmas-e arra, hogy a pharmaceutical. care elvárásainak megfeleljen. Az elkövetkező 5-10 évben követelmény lesz, hogy minden gyógyszerész megfeleljen a gyógyszerészi gondozás minimális követelményeinek. Ez az egyetemi képzésben is meg kell, hogy jelenjen, új felkészítési és képzési program formájában. A Budapesti és Szegedi egyetemek Gyógyszerésztudományi Karain már oktatják a betegtanácsadást ill. kommunikációt, a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán pedig hamarosan bevezetésre kerül.
 
A nagy tárgyi tudás mellett szükség van az ún. problémamegoldó tanulásra, ill. készségre. A gyógyszerésznek meg kell tanulni összegyűjteni és értékelni a betegre vonatkozó információkat és megállapítani, hogy a betegnek van-e a gyógyszerrel összefüggő bármilyen problémája, történése. Ezek megállapítása után meg kell fogalmazni a kívánt terápiás célt és mérlegelni kell a szóba jöhető terápiás alternatívákat. Ki kell választani az egyén számára legkedvezőbb terápiás lehetőséget és ezt a gyógyszerhasználatnál alkalmazni kell. Meg kell tervezni a terápiás folyamat követésének elvét, ami a kívánt cél eléréséhez vezet. Ezek a legfőbb feladatok, amelyet csak nagyon jól képzett szakember, szintetizáló tudás birtokában képesmegoldani.
 
Nagyon fontos még egy olyan hatékony együttműködés elérése az orvosokkal és nővérekkel, beteggondozókkal és ápolókkal, hogy azok a gyógyszerészi gondozást a többi egészségügyi gondozással egyenrangúnak fogadják el. A gyógyszerészi gondozás szakmai szolgáltatás, mely közvetlenül a beteg érdekében működik, és a gyógyszerész viseli a felelősséget a szolgáltatás minőségéért. Sokkal értékesebb tevékenység, mint a gyógyszerek és gyógytermékek alapellátásban történő biztosítása és kiszolgáltatása. 
A tárgyi feltételekről a Helyes Gyógyszertári Gyakorlat (GPP) általános irányelvei szerint fontos a jól elérhető gyógyszertár biztosítása, a beteggel való bizalmas beszélgetés lehetőségének megteremtése, a megfelelő tárolási körülmények biztosítása, felszerelések eszközök karbantartása, hitelesítése, szakkönyvek, jogszabályok tárolása stb. A legfontosabb feltétel a beteg szempontjából egy olyan helyiség kialakítása, ahol a beteg diszkréten, kényelmesen tud kommunikálni gyógyszerészével. Speciális helyet kell kialakítani, ahol a személyes beszélgetés meg nem szakítható és mások által nem hallható tanácsadás lehet. Lehetőség szerint ez a tér a normál betegfogadó tértől különüljön el.”
 
Megkülönböztetünk alapszintű gyógyszerészi gondozási szolgáltatásokat és emeltszintű gyógyszerészi gondozási szolgáltatásokat. Az alapszintű szolgáltatásra minden gyógyszertár jogosult, az emeltszintű szolgáltatás csak külön engedély birtokában végezhető.
Az elmúlt napokban ért véget a Gyógyszerészek XXIII. Országos Kongresszusa. A kongresszuson többek között szóba került  a gyógyszerészi gondozás is:
 
„Áttekintve a gazdasági válság szorításában működő egészségügyi rendszereket, a magán-, és közkiadások alakulását és a gyógyszer-támogatás Magyarországi sarokpozícióit, kitörési pontokat kerestek a hatékonyság javítására. Ennek egyik meghatározó eleme lehet a gyógyszerészi gondozás. Figyelemmel a gyógyszeres terápiák alkalmazásának relatíve alacsony hatékonyságára, nemzetközi felmérések is igazolják a gyógyszerészi tevékenység egészségnyereség területén felmutatható eredményei mellett a gazdasági megtakarítást.
 
A MOSZ Közgyűlése által megerősítve többek között döntés született az alábbiakban:
 
„Folytatni kell a terápia menedzsment és gyógyszerészi gondozási programokat. Szorgalmazni kell a gondozási protokollok mielőbbi jóváhagyását és gyakorlatban való alkalmazásukat. Kezdeményezni kell a gondozási tevékenység gazdasági ellenszolgáltatása megteremtésének lehetőségét. Ugyancsak kezdeményezni kell a „geriáter gyógyszerész” licencvizsga feltételeinek kiépítését.”
 
Forrás: http://www.mypin.hu Dr. Bácskay Ildikó: Mit jelent a gyógyszerészi gondozás a beteg ember számára, www.mosz.hu
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább