A szindikátusi szerződések tilalmáról

A Gyftv 74. § (5) bekezdése szerint „a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság ügyvezetését, képviseletét a 73. § (1) bekezdésében foglalt esetekben az adott gyógyszertár vonatkozásában a személyi joggal rendelkező gyógyszerész önállóan látja el.” A jogszabály módosítás az „önállóan” kifejezéssel bővítette az eredeti szöveget, a kifejezés a személyi jogos gyógyszerész szakmai pozícióját kívánja erősíteni, az ún. menedzsment jogokban, szakmai kérdésekben a személyi jogos gyógyszerész akarata érvényesüljön és ne a külső befektetőké. (mintegy „jó gazda”- ként igazgassa a gyógyszertárat).
 
A bekezdés utal a 73. § (1) bekezdésre, amely kifejti az ún. menedzsment jogokat: gyógyszerellátással kapcsolatos szakmai kérdések, a gyógyszerek beszerzésére, készletezésére, eltartására, kiadására vonatkozó tevékenység, a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tevékenység. A gyógyszertári termékkör kialakítása, a gyógyszertárban szakellátási feladatokat ellátó személyek foglalkoztatása, valamint a közfinanszírozási szerződések megkötése és módosítása.
 
A lényeg: a gyógyszertár szakmai vezetésével, irányításával és a közfinanszírozással kapcsolatos szakmai kérdésekben való döntésben a személyi jogos gyógyszerész igenlő szavazatára van szükség, tehát egyfajta „vétójoga” van. Fontos, hogy jelenleg már a kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tevékenységre is kiterjed az önállóság, illetve az utasítási tilalom.
 
Az más kérdés, hogy a fenti törekvés a gyakorlatban mennyire fog érvényesülni. A múltban ezt számtalanszor kijátszották már, állítólag a jogszabályi szigorítások ellenére továbbra is vannak próbálkozások, igaz, ezek sokkal rejtettebbek és talán ritkábbak is. Egyik tipikus példa, amikor a gyógyszerészi tulajdon és a gyógyszerészi szakmai irányítás csak papíron létezik. Ezen próbált változtatni, illetve tovább szigorítani a törvény 74. § (6) bekezdése, amely a  szindikátusi szerződés tilalmát és semmiségét igazából tartalmazza (és csak jövőre lép hatályba). 
 
Ennek lényege, hogy nem elég a tulajdoni hányad (papíron), hanem a tagsági jogoknak a tulajdoni hányadnak megfelelő gyakorlása is szükségeltetik.
 
További szigorítás, hogy a társasági szerződésben bekövetkezett változásokat az OTH is – reményeink szerint naprakészen – követni fogja. 
 
Forrás: www.mgyk.hu
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább