Gyógyszertári marketing

Egységes marketing szabályozás, egységes gyakorlat még nem valósult meg a gyógyszertárakra vonatkozóan, legfeljebb protokollokban vagy etikai kódexekben találkozhattunk részletesebb szabályokkal, azonban folyamatos az erre irányuló törekvés a gyógyszerész szakmai szervezetek részéről. A Magyar Gyógyszerész Kamara létrehozott egy ad hoc bizottságot, melynek feladata többek között az átfogó marketing szabályozás kialakítása.

A marketing a rendszerváltás után folyamatos változáson ment keresztül, mindig voltak forró témák: pl. hálózati gyógyszertári marketing, ajándékozási szabályok- etikai kérdések, korábban az ún. szabadpolcos gyógyszer értékesítés vagy a piaci közterület reklámozása.

Jelenleg egyszerre 4-5 hatóság is jogosult ellenőrizni a gyógyszertárakat marketing szempontból: ÁNTSZ (gyógyszerek) NÉBIH (tápszerek) GYEMSZI (gyógyászati segédeszközök), valamint a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Fogyasztóvédelem.

A szakmai szervezetek főbb céljai: egységes árszabályozás, „egyhatósági” ellenőrzés a jelenlegi 4-5 hatóság helyett, gyógynövények gyógyszertári minőségének garantálása, s nem utolsó sorban  bővebb termékpaletta. 

Dr. Kata Mihály meghatározása alapján „A gyógyszertári marketing (pharmacy marketing) a gyógyszertár egészségügyi szolgáltatásainak és egyedi arculatának ismertetése, továbbá a termékekhez kapcsolódó, saját maga által indított - azaz saját erőforrásból finanszírozott - reklámtevékenysége”.  

„A gyógyszertári marketing célja - elsődlegesen a betegek érdekét szem előtt tartva - a gyógyszertárba betérők számának gyarapítása mellett a segítségünkre rászorulók tájékoztatása is kell legyen”. Ehhez kapcsolódik, hogy napjainkra megváltoztak a viszonyok: míg régebben a beteg gyógyítása volt a patikus célja, mára a megelőzés is a gyógyszerész feladatává vált. 

A továbbfejlődési lehetőségeket és a szakmai kihívásokra keresi a választ számos konferencia, így a MarketingPirula konferenciák is, melyeket évről évre májusban tartanak. A 2012. májusi konferencián központi szerepet kapott a márkaépítés, a gyógyszertárak támogatása,  valamint a fogyasztók új módokon történő elérése. A konferencián hangsúlyozták, hogy új marketingeszközök bevezetésére és új kommunikációs stratégiára van szükség. 

Összességében elmondható, hogy a gyógyszertári marketingtevékenység szabályozása szigorodott az elmúlt években és egyes területeken átfogóbbá vált, azonban még távolról sincs egységes marketing szabályozás és nem valósult meg az „egyhatósági” ellenőrzés sem.

Vonatkozó jogszabályok:

1. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Tv. 

2. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. Tv

3. A gyógyszerellátásról és a gyógyszerforgalmazásról szóló 2006. évi XCVIII. Tv (Gyftv.) 

4. A gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet 

5. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Tv. 

Forrás: Magyar Gyógyszerész Kamara, Dr. Kata Mihály: Gyógyszertári marketing, www.orvoslatogatok.hu

 

Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább