Magyar Gyógyszerkönyv

Az Európai Gyógyszerkönyv magyar fordítását is tartalmazó VIII. Magyar Gyógyszerkönyv 2006. augusztus 1-én lépett hatályba. Jelenleg 4 kötetet tartalmaz.
 
„A Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról szóló 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet szerint a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv a gyógyszerkészítés, a gyógyszerminőség, a gyógyszerellenőrzés és a gyógyszerminősítés általános szakmai szabályait, valamint az egyes gyógyszerek minőségét és összetételét tartalmazó hivatalos kiadvány.”
 
2. § (2) „A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvet az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) ... szerkeszti.” 
 
Ténylegesen a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvet a GYEMSZI-OGYI Főigazgatóság (a továbbiakban: OGYI-GYEMSZI) szerkeszti
Sajnos a jogalkotás sem tudja már követni azt a számtalan jogszabályváltozást, mely az egészségügyet és azon belül a gyógyszeripart, illetve gyógyszerkereskedelmet érintik. Így fordulhat az elő, hogy egy Eüm rendeletben még az OGYI kifejezés szerepel.
 
„Az OGYI-GYEMSZI a (2) bekezdésben foglalt feladata keretében a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv általános fejezeteit, általános cikkelyeit és egyedi cikkelyeit módosíthatja, azokat törölheti, és a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvet további általános fejezetekkel, általános cikkelyekkel és egyedi cikkelyekkel, valamint egyéb minőségi előírásokkal kiegészítheti az Európai Gyógyszerkönyv változásaira is figyelemmel. Ezen változásokról az OGYI-GYEMSZI közleményt tesz közzé a honlapján, valamint az Egészségügyi Minisztérium (helyesen Nemzeti Erőforrás Minisztérium) hivatalos lapjában (Egészségügyi Közlöny) az Európa Tanács Közegészségügyi Bizottsága által rendszeres időközönként megállapított határidőkkel összhangban.”
 
Tehát az OGYI-GYEMSZI  Magyar Gyógyszerkönyv cikkelyeit, fejezeteit módosíthatja, törölheti, illetve újabbakkal egészítheti ki az Európai Gyógyszerkönyv változásainak megfelelően. Ezekről közleményt tesz közzé.
 
Az Európai Gyógyszerkönyv előírásait kell figyelembe venni a különböző gyógyszerek magyarországi forgalomba hozatalának engedélyezése során, ha az adott cikkely a  Magyar Gyószerkönyvben még nem szerepel.
 
A gyógyszerészkönyvi változásokról az OGYI-GYEMSZI közleményt tesz közzé az Egészségügyi Közlönyben.
 
A közleményeket már nem kötelező a gyógyszertári gyógyszerkönyvekben szerepeltetni. Viszont a gyógyszerkönyvnek továbbra is rendelkezésre kell állnia a gyógyszertárban az alábbiak szerint:
 
A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 16. §-a szerint „a közforgalmú gyógyszertárban a szolgálati rendben meghatározott szolgálati idő alatt elektronikus vagy nyomtatott formában a hatályos Gyógyszerkönyvnek, valamint a  FoNo hivatalos gyógyszerészi kiadásának rendelkezésre kell állniuk.”
 
Fontosabb 2013-as OGYI-GYEMSZI közlemények:
Az Országos Gyógyszerészeti Intézet OGYI-Ph. Hg. VIII 1/2013. számú közleménye az Európai Gyógyszerkönyv 7.7 kötetének hatálybalépéséről
 
Az Országos Gyógyszerészeti Intézet OGYI-Ph. Hg. VIII. 2/2013. számú közleménye a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv előírásainak változásairól
 
A GYEMSZI-OGYI Főigazgatóság 3/2013-MAG számú közleménye a magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható kémiai gyógyszeranyagok, zsiradékok, viaszfélék és illóolajok tájékoztató vizsgálatairól 
 
A GYEMSZI-OGYI 4/2013-MAG sz. közleménye a magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható kémiai gyógyszeranyagok, zsiradékok, viaszfélék, növényi drogok, illóolajok és gyógyszerkészítmények listájáról 
OGYI-5/2013-MAG számú közlemény a GYEMSZI-OGYI Főigazgatóság magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható kémiai gyógyszeranyagok, zsiradékok, viaszfélék és illóolajok tájékoztató vizsgálatairól 
 
A GYEMSZI-OGYI 6/2013-MAG sz. Közleménye a magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható kémiai gyógyszeranyagok, zsiradékok, viaszfélék, növényi drogok, illóolajok és gyógyszerkészítmények listájáról 
 
OGYI-7/2013-MAG számú közlemény a GYEMSZI-OGYI Főigazgatóság magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható kémiai gyógyszeranyagok, zsiradékok, viaszfélék és illóolajok tájékoztató vizsgálatairól 
 
Forrás: www.ogyi.hu
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább