OEP ellenőrzés

A) Az OEP kiemelten ellenőrzi a támogatott gyógyszerek, valamint a támogatásban részesülő készítmények támogatásának felhasználását, a gyógyszerellátás tényleges igénybevételét és az ezzel kapcsolatos eljárás szabályosságát. (1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól - Ebtv.)1
 
Az ellátások igénybevételének ellenőrzése 
„Az egészségügyi szolgáltatások, így a gyógyszer ellátás igénybevételét is ellenőrzi az egészségbiztosító. Ennek keretében összesíti a beteg által társadalombiztosítási támogatással igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokat. Az összesítés érdekében a személyes- és egészségügyi adataira vonatkozóan adategyeztetést is kezdeményezhet a beteggel a lakó- vagy tartózkodási helyén, aki köteles ebben közreműködni, illetve, helyszíni ellenőrzést is végezhet.” 
„Ha az adategyeztetés, helyszíni ellenőrzés során az érintett beteg az egészségbiztosító által megállapított összesítésben szereplő valamely egészségügyi szolgáltatás igénybevételét vitatja, az egészségbiztosító a gyógyszert rendelő, illetve az azt kiszolgáltató gyógyszertár dokumentációját is ellenőrzi.
 
B) Az OEP évente maximum egy alkalommal kamatmentes és visszatérítendő finanszírozási előleget adhat olyan gyógyszertárnak, amely járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek árához támogatással igénybe vehető szolgáltatást nyújt.
 
Ha utólagos ellenőrzés során kiderül, hogy a gyógyszertár a megkapott finanszírozási előleget nem a finanszírozási szerződésben megjelölt célra használta fel, köteles a kapott összeget az Egészségbiztosítási Alap számára kamatokkal együtt visszafizetni, illetve az OEP az előleg összegét az elszámolás alapján járó gyógyszertámogatási összegből kamatokkal együtt levonhatja. 
 
Az OEP határozata ellen fellebbezni lehet. A fellebbezést az Egészségbiztosítási Felügyelet bírálja el.
 
C) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2012. (XII. 29.) kormányrendelet módosította, illetve szigorította a gyógyszertárak anyagi felelősségére és az egészségbiztosítási támogatások elszámolására vonatkozó szabályokat.
 
Az Ebtv. 38. § (4) bekezdése tartalmazza az egészségbiztosító ellenőrzését követően kiszabható szankciókat: 
 
„Amennyiben a kiszolgáltató, forgalmazó, ellátást nyújtó (gyógyszertár) a támogatás elszámolására vonatkozó előírásokat
a) megszegi, vagy két éven belül ismételten megszegi, és
b) az előírások megszegése vagy az a) pont szerinti időtartamon belül az előírások ismételt megszegése következtében kifizetett támogatás összege meghaladja a külön jogszabályban (217/1997. (XII. 1.) kormányrendeletet) foglalt mértéket,
a támogatással történő kiszolgáltatásra, forgalmazásra, illetve ellátás nyújtására jogosító szerződést az egészségbiztosító felmondja. Az érintett egészségügyi szolgáltatóval … új szerződés a szerződés megszűnésétől számított egy évig nem köthető.”
 
A szerződésbontásra okot adó összeg az utolsó hathavi elszámolt támogatás egyhavi átlagának 10%-a, a maximum határ 1.000.000.- Ft. (Ez az összeg 400.000 Ft-ról emelkedett 1.000.000.-  Ft-ra)
 
Forrás OEP
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább