A gyógyszerész általi adatbetekintésről

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényhez kapcsolódó OEP közlemény szerint 2013. április 1-jétől:
 
„A gyógyszert kiszolgáló gyógyszerész, a gyógyászati ellátás folyamatos és biztonságos kiszolgálása érdekében – amennyiben az érintett ezt nem tiltotta meg és személyesen jár el – megismerheti a gyógyszerellátásban részesülő biztosított által, a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybevett, gyógyszereléssel kapcsolatos egy éven belüli adatokat – ide nem értve a mentális és viselkedészavarok kezelésére, valamint a szexuális úton terjedő betegségek kezelésére szóló gyógyszerekre vonatkozó adatokat.
 
A gyógyszerész a megismert adatokat semmilyen módon nem rögzítheti. Az adatbetekintés megtörténtét az érintettnek aláírásával igazolnia kell.”
 
Tehát a fentiek értelmében nem kötelező a biztosított kifejezett írásbeli hozzájárulása a fenti személyes adatok megismeréséhez, elég ha azt a biztosított nem tiltotta meg. Viszont az adatbetekintés megtörténtét már aláírással igazolni kell.
 
Ha a biztosított megszeretné tiltani a személyes adatihoz való hozzáférést, kétféle módon teheti meg: 
 
a) ha az adatbetekintés letiltását a magyarorszag.hu TAJ nyilvántartással összefüggő szolgáltatásainak Betegéletút/Vénytörténet beállítások menüpontjában megtalálható dokumentumot kitöltve jelzi,
b) vagy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes OEP területi hivatalaihoz eljuttatott, a jelen cikk végén megtalálható dokumentumot kitöltve jelzi.
 
Ha valaki pedig megtiltotta a hozzáférést, a tiltást utólag feloldhatja: az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes OEP területi hivatalaihoz eljuttatott (a jelen cikk végén közölt) feloldásra vonatkozó dokumentumot kitöltve.
 
Hangsúlyozzuk, hogy a megismert adatokat rögzíteni semmilyen körülmények között és semmilyen módon nem szabad. 
 
Fontos korlát még a biztosított személyi adatai védelme érekében:
 
A törvény 10. §. (3):54„A (2) bekezdés szerinti adattovábbítás esetén sem lehet – a 11. § (3) bekezdésében és a 13. §-ban foglaltak kivételével – az érintett hozzájárulása nélkül továbbítani a továbbítás idején fennálló betegséggel össze nem függő, korábbi betegségre vonatkozó egészségügyi adatokat.
 
Kivétel a sürgősség esete:
 
(4) „Sürgős szükség esetén a kezelést végző orvos által ismert, a gyógykezeléssel összefüggésbe hozható minden egészségügyi és személyazonosító adat továbbítható az érintett hozzájárulása nélkül is.”
 
Minta a hozzáférés megtiltására
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább