96%-os alkohol forgalmazása

A 96%-os alkohol előfordulhat patikai forgalomban, de tiszta szesz forgalmazásával foglalkozó jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység tárgya is lehet.

 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 73. § (1) bekezdése szerint „az alkoholterméknek  a b)–c) pont alá nem tartozó szabad forgalomba bocsátása, a (3) bekezdés szerinti zárjeggyel történhet.”

„(2) Az (1) bekezdés rendelkezése nem vonatkozik … a 2207 vámtarifaszámú alkoholtermékre, amennyiben az …, gyógyszer-nagykereskedelem, gyógyszertárak céljára …… továbbá a 68. § (1) bekezdésében megjelölt adómentes felhasználási célokra kerül adózottan értékesítésre,”

A fenti törvény Értelmező rendelkezései szerint a gyógyszertárak által végzett gyógyszertári forgalmazás nem tartozik a jövedéki törvény hatálya alá:

1. jövedéki termék belföldi előállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék  felhasználásával, bármilyen eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési (palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:

e) a Magyar Gyógyszerkönyvben meghatározott alkoholtermék és benzin külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedéllyel rendelkezők által történő csomagolását (kiszerelését), az azt megelőzően végzett mechanikai szűrését, illetve a gyógyszertárak által végzett gyógyszertári kiszerelését,

h) a vegyipari és gyógyszeripari hatóanyagok, intermedierek előállításához használt jövedéki termékek tisztítását, ha azt adómentes felhasználó vagy felhasználói engedélyes végzi és a tisztítással visszanyert jövedéki terméket a vegyipari vagy gyógyszeripari adómentes felhasználó vagy a felhasználói engedélyes az engedélyezett célra használja fel,

Az adómentesség fogalmát ugyancsak a jövedéki törvény határozza meg az alábbiak szerint:

68. § (1) Adómentes felhasználás az alkoholterméknek a felhasználása

a) „a külön jogszabályban meghatározott hatóság által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek, valamint a külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények (a szájon át fogyasztható alkoholtartalmú termékek esetében 40 ml-t meg nem haladó összes napi fogyasztási dózisnak megfelelő összetételben előállított készítmények), továbbá a gyógyszeranyagok, gyógyszeripari intermedierek külön jogszabály szerinti engedéllyel végzett ipari előállításához (beleértve e termékek gyártóberendezéseinek a technológiai előírásokban rögzített tisztítási eljárásához való felhasználást is), ide nem értve a 2207 vámtarifaszámú alkoholtermék és a víz keverékének előállítását, kiszerelését”

A gyógyszertárak tehát kizárólag gyógyászati célra forgalmazhatnak alkoholt a fenti jogszabályok értelmében, a forgalmazott alkohol dózisa  pedig nem haladhatja meg az 50g-ot. (Országos Gyógyszerészeti Intézet módszertani levele alapján (OGYI-P-65-2004) Ez nem esik a jövedéki törvény hatálya alá.

Az egyéb célra forgalmazott alkohol (tisztaszesz) csak jövedéki termékként árusítható, vagyis a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény hatálya alá tartozik, amelyre viszont más szabályok és szigorúbb adózás vonatkoznak.

 

Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább