A jogász válaszol

A veszélyes hulladék tárolásával és megsemmisítésével kapcsolatos előírások
 
Gondoskodni kell a lejárt gyógyszeralapanyagok és a felhasználhatósági időn túli reagensek elkülönített tárolásáról továbbá a megsemmisítésükről az alábbi jogszabályok szerint:
 
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (Gytv.) 5.§ (5) szerint a forgalomba hozatali engedély - a gyógyszer azonosító adatain kívül - tartalmazza a gyógyszer lejárati idejét és tárolásának körülményeit.
 
A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX.19.) EüM rendelet  9. § (2) szerint a gyógyszerek tárolása során
b) rendszeresen ellenőrizni kell a felhasználhatósági időtartamot;
c) gondoskodni kell a lejárt és a forgalomból kivont gyógyszerek elkülönített tárolásáról.
(3) A gyógyszertárban forgalmazott egyéb termékek tárolását a termék csomagolásán feltüntetettek szerint kell biztosítani.
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt) szerint:
5.§ (7) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon - felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
13. § (1) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.
 
(2) A hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét a kötelezett
 
a) jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
 
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
 
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint:
10. § (1)14 A hulladék termelője a veszélyes hulladékot, közvetlenül a keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen, a környezet szennyezését kizáró edényzetben, a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben gyűjtheti, legfeljebb 1 évig.
 
(5)15 A termelő csak olyan kezelőnek adhat át veszélyes hulladékot, aki az adott veszélyes hulladék kezelésére jogosult.
 
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább