Szabadságok kiadása 2013

Az alapszabadság változatlanul 20 nap. Az alapszabadságon felül az életkor előrehaladtával (25. életévtől) egyre több pótszabadság jár. Ezenkívül pótszabadság jár pl. betegség, szülés esetén, gyermekét nevelő szülőnek, illetve egészségkárosodott munkavállalónak. A gyermekét nevelő mindkét szülőnek jár a pótszabadság 2013-tól egy gyermek után 2, két gyermek után 4, kettőnél több gyermek után 7 nap. Legalább 50%-ban egészségkárosodott munkavállalónak jár 5 nap pótszabadság. Nem jár betegszabadság üzemi baleset, foglalkozási betegség, valamint veszélyeztetett terhesség miatti keresőképtelenség idejére.
 
A szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy tartama legalább 14 napot elérjen összefüggően. Természetesen a munkavállaló és munkáltató megegyezés alapján eltérhet ettől.
 
A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt 15 nappal közölni kell.
 
Évente 7 munkanap szabadságot a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.
 
Megszűnt az a lehetőség, hogy évenként maximum 3 nap szabadságot aznapi bejelentéssel is ki lehet venni.
 
A munkáltató módosíthatja a szabadság közölt idejét, illetve megszakíthatja a már megkezdett szabadságot kivételesen fontos gazdasági érdekből, vagy a működtetést befolyásoló közvetlen és súlyos okból. Azonban az ezzel kapcsolatban felmerülő kárt a munkáltató köteles megfizetni. 
 
Kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt a munkáltató kettőnél több részletben is kiadhatja a szabadságot.
 
Arra is van lehetőség, hogy a munkáltató bizonyos napokat fenntartson magának, azaz ezekre a napokra ne adjon ki szabadságot, illetve a munkát úgy szervezze, hogy a számára rendkívűlinek mondható napokon nagyobb számban álljon rendelkezésére munkavállaló.
 
A munkavállaló kérésére, méltánylást érdemlő indok esetén a munkáltató fizetés nélküli szabadságot engedélyez, vagy engedélyezhet 
- a munkavállaló gyermeke 3. életéve betöltéséig, a gyermek gondozása céljából, 
- a munkavállaló hozzátartozója személyes ápolása céljából, …
- egyéb méltánylást érdemlő indok esetén, egyedi elbírálás alapján. 
Két napra mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettség alól hozzátartozója halálakor, azaz  2 nap „szabadságot”  kap.
 
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább