Nav ellenőrzések

A NAV 2013-es évi ellenőrzési irányai alapján különösen az olyan adózók számíthatnak ellenőrzésre, akiket az alább felsoroltak valamelyike jellemzi:
 
- gyakori székhely-, illetékesség-, illetve tulajdonosváltás;
- a bevallások benyújtásának elmaradása, bejelentési-, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének elmulasztása;
- a bevallásokban sorozatosan nagy forgalom és a bevételhez igazodó nagyságú kiadások szerepeltetése (ún. adóminimalizálás);
- az áfa- és a jövedelemadó bevallások összhangjának hiánya;
- tartós veszteség kimutatása folyamatos működés mellett, 
- kapcsolt vállalkozással rendelkező cégek,
- korábban többször számla-, nyugtaadási kötelezettséget elmulasztók,
 
-nagy összegű adóhátralék felhalmozása, jelentős dinamikájú értékesítés növekedéshez kapcsolódóan
 
Az ellenőrzés szempontjából preferált tevékenységi területek között nem szerepelnek a gyógyszertárak, nem találhatók meg ezen a „listán” 2013-ban.
 
A NAV elvárása elsősorban az, hogy a cégek az adókötelezettségüket a jogszabályi előírásoknak megfelelően és határidőben teljesítsék. Az ellenőrzésekre a fentieken kívül azok a cégek számíthatnak, akiknek a bevételeiben hirtelen nagy ingadozások történnek vagy sorozatban nullás bevallásokat nyújtanak be.
 
A hamis gyógyszerek terjedése növekedést mutat, de ez a gyártók, illetve nagykereskedők felelőssége elsősorban és nem a gyógyszertáraké. A hamis gyógyszerek egy része internetes forgalomban fordul elő, természetesen ez nem a gyógyszertárakhoz köthető, hiszen az ÁNTSZ által regisztrált „internetes” gyógyszertárakból származó termékek biztonságosak.
2013-ban folytatódnak a tulajdonosváltással, illetőleg illetékességváltással érintett adózók helyszíni vizsgálatai, valamint az állami adóhatóság kiválasztási és ellenőrzési tevékenységét támogató becslési adatbázis kialakítása és folyamatos frissítése érdekében végzett adatgyűjtésre irányuló ellenőrzések.
 
2013. évben is elengedhetetlen a visszaigényelt általános forgalmi adó összegek kiutalás előtti ellenőrzése.
 
A társasági adó vizsgálatok tekintetében a jövőben is kiemelt érdek fűződik az állami támogatások és más – elsősorban közösségi – források felhasználásának ellenőrzéséhez.
A társasági adó ellenőrzések érinthetik a veszteségelhatárolás 2012. január 1-jétől alkalmazandó szabályainak betartását.
 
Forrás: NAV által kiadott 4001/2013. tájékoztatás
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább