A jogász válaszol

Az egészségügyi képesítést szerzett szakdolgozók (gyógyszertári asszisztens és szakasszisztens) alapnyilvántartását és működési nyilvántartását 2009. január 1-jétől az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal vezeti.
 
Vonatkozó főbb jogszabályok:
 
1. 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól.
2.    1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
3.  2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
4. 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól1 
 
A (szak)asszisztensek gyógyszertárban való alkalmazásának feltételei:
 
1. Gyógyszertári asszisztensi vagy gyógyszertári szakasszisztensi végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél
2. Országos Nyilvántartásba vétel
3. Továbbképzési rendszerben való folyamatos részvétel
4. A Magyar Egészségügyi  Szakdolgozói Kamarai (MESZK) tagság 2012. 07. 01-től kötelező
 
Országos Nyilvántartás
 
„Az alapnyilvántartásban szerepel minden olyan személy, aki Magyarországon az állam által elismert oktatási intézményben megszerzett (vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított vagy elismert) egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik. Az alapnyilvántartásba kerülés automatikusan történik; az oklevelet, bizonyítványt (vagy a honosításról/elismerésről szóló határozatot) kiállító intézmény által megküldött adatok alapján 2009. január 1-jétől az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal veszi alapnyilvántartásba a szakképesítést szerzett személyeket”
 „Az Eütv. szerint a működési nyilvántartás időtartama öt év, amely a nyilvántartott személy kérelmére újabb ötéves periódusra megújítható.
A működési nyilvántartásba vett személynek a nyilvántartás időtartama alatt kötelező továbbképzésen kell részt vennie, mert a működési nyilvántartás megújításának a feltétele a kötelező továbbképzés teljesítése. 2012. január 1-jétől az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési pontjainak összesítését és nyilvántartását a továbbképzési rendelet alapján GYEMSZI-ETI végzi.
 
A működési nyilvántartási kérelmeket az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz kell benyújtani, de a működési nyilvántartás megújításának a feltétele a (2012. január 1-jét követően beérkező szakdolgozói kérelmek esetében) a GYEMSZI–ETI által kiállított továbbképzési pontösszesítő Hivatalhoz elektronikus úton történő beérkezése, illetve (a megújítani kívánt szakképesítésnek, szakképesítéseknek megfelelő szakmacsoport tekintetében) a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló értesítésnek a GYEMSZI-ETI-től a Hivatalhoz elektronikus úton történő beérkezése.
 
Az Eütv. 116/B. §-a alapján az egészségügyi tevékenységet önállóan végző, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett) egészségügyi szakmai továbbképzésben (a továbbiakban: továbbképzés) kötelesek részt venni. 
 
A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama 5 év. Az első továbbképzési időszak kezdete a továbbképzésre kötelezett működési nyilvántartásba történő felvételének a napja.
 
A fentiek alapján aki belépett a működési nyilvántartásba, vagy 8 évnél régebbi szakképesítéssel szeretne belépni a működési nyilvántartásba, annak részt kell vennie továbbképzéseken.”
 
Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól1szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet alapján 5 képesítést különböztetünk meg:
 
  • Gyógyszertári asszisztens
  • Gyógyszerkiadó szakasszisztens
  • Gyógyszerellátási szakasszisztens
  • Gyógyszertári analitikai szakasszisztens
  • Gyógyszergazdálkodási (gyógyszergazdálkodó) szakasszisztens
 
 „A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak 
a) kötelező szakmacsoportos elméleti,
b) szabadon választható elméleti, és
c) gyakorlati
továbbképzési formákban kell részt vennie.”
 
„Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak alatt a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő szakmacsoportonként összesen 150 pontot kell teljesítenie
 
Azon egészségügyi szakdolgozónak, akinek a folyamatban lévő továbbképzési időszakából a rendelet hatálybalépésekor 3 év vagy annál kevesebb idő van hátra, a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez a továbbképzési időszak alatt a továbbképzési rendeletben foglaltak szerint a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakmacsoportonként összesen 100 pont teljesítését kell igazolnia.”
 
A szakdolgozók működési nyilvántartását több hivatal, pl. az ÁNTSZ is ellenőrzi a a következők szerint:
 
(Ld. Az ÁNTSZ ellenőrzési szempontjai a közforgalmú gyógyszertártárak esetében. NAPRAKÉSZ GYÓGYSZERÉSZ 2013. 02. 13-i szám.)
 
„Gyógyszertárban a szakmai munka ellátásához szükséges személyi feltételek, követelmények:” ellenőrzésekor vizsgálják a szakdolgozók működési nyilvántartása meglétét, illetve érvényességét is.
 
Forrás:  Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal,   NAPRAKÉSZ GYÓGYSZERÉSZ KISOKOS 2013. 02. 13-i szám, Gyógyszertári Szakdolgozók Egyesület engedélyezési és Közigazgatási H
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább