Gyógyszertári panaszok kezelése

Jelen eljárási rend, mely a gyógyszertáraknak, illetve a gyógyszertár-vezetőknek kötelezettséget jelent, csak a gyógyszertárban megtett panaszokra vonatkozik, azaz a máshol bejelentett panaszokkal kapcsolatban a gyógyszertáraknak nincs tennivalójuk.
 
Minden gyógyszertárnak rendelkeznie kell a Vásárlók Könyve hitelesített példányával, jól látható helyen kifüggesztve. A panaszt tevőnek (panaszos) biztosítani kell, hogy a Vásárlók Könyvébe bejegyzést tegyen.
 
Első körben a gyógyszertár vezetője vizsgálja ki a Vásárlók Könyvébe írt panaszt a benyújtástól számított 30 napon belül. A kivizsgálás eredményét a panaszos elfogadhatja vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén az eljárás lezárul, további tennivaló nincs. Elutasítás esetén a panaszosnak az ÁNTSZ megyei illetékességű tisztifőgyógyszerészéhez kell fordulnia. Kivizsgálás szintén 30 napon belül történik. Ha alaposnak bizonyul a panasz, gondoskodni kell az okozott sérelem orvoslásáról, a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezésétől. Az ÁNTSZ tiszti-főgyógyszerésze tájékoztató levélben válaszol a panaszosnak (kötelező) és esetleg a gyógyszertárnak (nem kötelező) a panasz ügyében.
 
Amennyiben egyszemélyes gyógyszertárról van szó, a gyógyszertár, illetve tulajdonos gyógyszerész nem járhat el a saját ügyében, ezért a panaszt továbbítani kell az ÁNTSZ megyei illetékességű tisztifőgyógyszerészéhez, s a tisztifőgyógyszerész 30 napon belül kivizsgálja a panaszt. Ha alaposnak bizonyul a panasz, a fentiek szerint kel eljárni. Az ÁNTSZ tiszti-főgyógyszerésze tájékoztató levélben válaszol a panaszosnak és esetleg a gyógyszertárnak.
 
Az ÁNTSZ tisztifőgyógyszerésze csak szakmai szempontból vizsgálja a panaszt,  a személyeskedő, illetve szakmai szempontból értelmezhetetlen tartalmat  az ÁNTSZ tisztifőgyógyszerésze érdemben nem vizsgálja.
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább