Rendszerfelügyelet
 
A HC Pointer Kft. szakemberei a számítástechnikai szoftverek életgörbéjét tanulmányozva arra a következtetésre jutottak, hogy a licence eladáson (egyszeri nagyösszegű díjon) alapuló ügyfélkapcsolat magában hordoz egy sor konfliktusforrást. Ez tette szükségessé számunkra egy új ügyfélkapcsolati filozófia és rendszer kialakítását, mely minden rendszerünkben igaz.
 
Mi is a jelenség?

Az eladott szoftver általában 12 hónap garanciával rendelkezik. Ez az idő éppen hogy elég arra, hogy a gazdasági szervezet belső ügyviteli rendje befogadja az új szoftvert és a programhibák száma elviselhető szintre csökkenjen.

Ezután az ügyfél ajánlatot kap a fejlesztőktől bizonyos rendszerkövetési megoldásokra, mely a szoftver jogszabályi és egyedi igény szerinti követését tartalmazhatja. Az ügyfél általában az egyedi továbbfejlesztési igényeit egy évig kéri, majd inkább megkerülő utat választ az egyedi fejlesztések irreális árai miatt.

A harmadik évben már nem is kér semmit, "örül, hogy megy valami" és egyre több házi "kisprogram " van a központi nagy körül.

Legkésőbb a negyedik évben a rendszert "átlépi" az idő, és új rendszer vásárlásának gondolata jelenik meg. Ez újabb lökésszerű, "nem várt" kiadás. Az igazán drága az, amikor az új rendszerre az ügyviteli rendet át kell alakítani. Dolgozók mennek el, mert már nincs türelmük a sokadik rendszer bevezetésével járó megpróbáltatásokat végig tűrni. Ami a legnagyobb veszteség, hogy az új rendszer nem fogadja a régi rendszer analitikus adattárait, így a négy év adataiban rejlő, a gazdálkodó számára legfontosabb, és most már valóban értéket képviselő trend információk elvesznek.

És sajnos megint VESZ egy rendszert!

A fejlesztő pedig,- mivel az eladásból származó bevételeit már elköltötte, működési költségei növekedtek, a régi ügyfeleitől (már "megvannak") egyre magasabb egyedi fejlesztési árat kér. Közben, mivel az eladásaiból származik a fennmaradásához szükséges árbevétel, újabb és újabb ügyfelekkel kerül "eladási" kapcsolatba, hogyan is figyelhetne a régebbi partnereire.

A piacon megjelennek az újabb fejlesztő eszközök, úgy hardver, mint szoftver területen, és az új rendszereit az új környezetben fejleszti.

A régi eladásokból adódó partnereinél egy idő után, ha akar sem tud módosítani.

Mi a megoldás?

A megoldást egy szemléletmód változtatásban találtuk meg, amely partnereinknek is nagyon kedvező. A megoldás alapja, hogy a számítástechnikai szoftver nem termék (közgazdaságilag sincs sok termék jellemzője), hanem szolgáltatások összessége. Ez alapján a partnereinkkel fennálló viszonyt teljesen új alapokra helyezve - egy egyenes érdekeltségi rendszer szerint - szoftver-szolgáltatási szerződést kötünk, melynek keretében a teljes rendszerre a garancia a használat teljes idejére folytonos.

A havidíj tartalmazza a telefonon történő folyamatos rendelkezésre állást (Hétfőtől-Péntekig 8.00-17.00 óráig), illetve a negyedévenkénti rendszerfelügyeleti kiszállások díját, melyet az adott telephelyhez legközelebbi képviseleteink.

Üzembe helyezési szolgáltatásaink:

Szolgáltatásaink az értékesítési stratégiánkhoz igazodva partnereink igényeinek teljes körű kiszolgálását teszik lehetővé. Szoftvereink igénybevételének egyenes érdekeltségi rendszere, azok folyamatos garanciája alapvetően meghatározza, és természetessé teszi a következő szolgáltatásokat.

 • Bevezetés támogatás
  • Adottságok, üzemeltetési lehetőségek felmérése
  • Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
  • Projekt Management
  • Folyamatos bevezetés, rendszeres konzultációk
 • Folyamatos kapcsolattartás
  • Ügyfélszolgálat
  • Tapasztalatok, igények rendszeres összegyűjtése
  • Folyamatos, díjmentes rendszerkövetés, fejlesztés
  • Karbantartás, üzemeltetés támogatása
 • Betanítás, oktatás
  • Előzetes tanfolyamok tartása
  • Betanítás számítógépen, rendszeres felhasználói tanfolyamok
  • Üzemeltetők, rendszergazdák tanfolyamai
  • Kézikönyvek, felhasználói dokumentációk kézbe adása
  • Ismétlő, konzultációs tanfolyamok
 • Egyéb
  • Belső munkafolyamatok kiértékelése, javaslattétel az újjászervezésre
  • Következő lépések stratégiai tervének elkészítése

Üzemeltetési, és felhasználói szolgáltatások:

Ezen a területen a következő szolgáltatásokat tudjuk kínálni valamennyi partnerünknek:

 • Munkatársaink negyedévente ellenőrzik, átvizsgálják a berendezéseket, elvégzik a szükség szerinti tisztítási, javítási munkákat.
 • A Szerviz gondoskodik a javításokhoz, karbantartáshoz szükséges eszközök, műszerek helyszíni biztosításáról.
 • A munkatársaink a hiba bejelentésétől számított 4 órán belül megkezdik annak elhárítását, ha az a rendszer működését veszélyezteti, illetve akadályozza. Egyéb esetekben a kiszállási idő 24 óra,
 • A szerviz cserekészüléket biztosít, amennyiben a kiszállástól számított 1 órán belül a hibát elhárítani nem tudja,
 • Hot line szolgáltatás: a szerződés teljes időtartama alatt ügyfélszolgálati időben,
 • Helyszíni segítségnyújtás, ha a felhasználó kifejezetten ezt igényli,
 • Távoli management: direkt modemes vagy ISDN kapcsolattal segítséget tudunk nyújtani mintegy "fogva" a felhasználó kezét,
 • Évente egy alkalommal szakmai nap megrendezése, amelynek keretében össze lehet gyűjteni az alulról jövő ötleteket, valamint be lehet mutatni az újabb funkciók működését, fel lehet frissíteni a ritkán használt funkciók kezelését, stb.
 • A fluktuáció miatti pótoktatások lebonyolítása,
 • Nyomtatott és elektronikus hírlevél, amely a Hot line kérdések alapján van szerkesztve, és mint ilyen, a többi kirendeltség számára is rendkívül hasznos olvasmány lehet,
 • WEB site létrehozása, hogy a nap 24 óráján át lehessen olvasni, pl. a hírlevelet,
 • On-line termékfirssítési lehetőség (LiveUpdate),
 • A Szoftverrendszer folyamatos működéséhez szükséges szakmai felügyelet biztosítása, a jogszabályi és az OEP változásokkal kapcsolatos, valamint a felhasználói igényekből adódó igények fogadása és végrehajtása, ár
 • és adatkarbantartás elvégzése,
 • Kisebb programmódosítások elvégzését, amellyel a program jobb kezelhetősége lehetővé válik

Minden jog fenntartva! - 2006 - © HC Pointer Kft.