PHARMAGIC
 
Kórházi Gyógyszergazdálkodási és Gyógyszerinformációs Rendszer

A Pharmagic a kórházi gyógyszertárak részére kifejlesztett speciális szoftver, mely sokrétűen támogatja a gyógyszertárak szakmai és gazdálkodói munkáját.

A szoftver fejlesztése 1996-ban kezdődött a Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertára számára, majd az évek során egyre több kórházban került bevezetésre. Az elmúlt évek fejlesztési munkái ill. a különböző kórházakban szerzett gyakorlati tapasztalatok nyomán mára egy olyan rugalmas, korszerű, biztonságos, szakmailag megalapozott, ugyanakkor egyszerűen kezelhető termékké vált, mely bármely kórházban - nagyságtól függetlenül - hasznos munkaeszköz lehet.

Technikai szempontból hatalmas előnye a rendszernek, hogy ún. platform- és adatbázis-független rendszer, azaz használható mind Windows, mind Linux hálózati környezetben, illetve Pervasive-SQL, MS-SQL, Oracle adatbázis-kezelők alkalmazásával.
 
A program funkciói, lehetőségei két nagy csoportra választhatóak szét:
 • szakmai funkciók és
 • gazdálkodási funkciók.

Felhasználók szerint három szint különböztethető meg:
 • gyógyszertári szint
 • osztályos szint
 • Beteg szint

Szakmai funkciók, lehetőségek:

1. A nyilvántartott cikkekhez - többek között - megadhatóak:
 • ATC-besorolás
 • Tartalmazott hatóanyagok és azok mennyisége
 • TTT-kód ("Tb Támogatott Termék", Tb besorolás)
 • DDD ("Definite Daily Dose", előírt napi adag)
 • Kábítószer (Igen/Nem)
 • Több mennyiségi egység, váltószámokkal
2. A fentebb említett, nyilvántartott hatóanyagok alapján "gombnyomásra" megtekinthetőek egy cikkhez tartozó, azonos hatóanyagú helyettesítő készítmények.

3. Betegszintű nyilvántartásnál (l. később) automatikusan történik interakció, hatóanyag-túladagolás és hatóanyag-érzékenység vizsgálat.

4. Betegszintű nyilvántartásnál a felhasznált gyógyszerek a beteghez tartozó BNO-k (betegségek) szerint külön tarthatók nyilván.

 
5. Megadhatóak a magisztrális készítmények előiratai, melyek alapján a laborálások nyomon követése, lekezelése lehetséges.
A laborálás - a helyi igényekhez (gyógyszertár nagysága) igazodva - több féle képpen történhet:

 • Kisebb gyógyszertárak esetén "automata módon", azaz egy készítmény kiadásakor az alapanyagok csökkennek, a kiadott készítmény mennyiségének és az előiratban megadottaknak megfelelően
 • Nagyobb gyógyszertárak esetén a tényleges laborálási folyamat pontos dokumentálása mellett. (A késztermék karantén-raktárba kerül, majd -bevizsgálás után - készletre, és utána kiadásra. A különböző munkafolyamatok ideje, valamint a munkafolyamatot végző dolgozó neve rögzítésre kerül.)
 • A kettő kombinálásával, a helyi igénynek megfelelően

6. Az 1. pontban felsorolt adatok alapján különböző kimutatások készítése.

Néhány példa, a teljesség igénye nélkül:
    
    * ATC-kód alapján a kórházban használt készítmények
    * Kimutatás azonos hatóanyagú készítményekről, és azok használatának gyakoriságáról
    * Összehasonlító elemzés az azonos hatóanyagú készítmények DDD-je alapján a gyógyítási költségekről pl. osztályok vagy orvosok között
    * Kimutatás gyógyítási szokásokról
    * Egyéni igények alapján fejlesztett kimutatások

7. Gyógyszerelési protokollok kialakíthatósága (betegszint használata esetén)


Gazdálkodási funkciók, lehetőségek:

1. Az áruforgalom lebonyolítása, annak teljes körű dokumentálása:

 • Szállítói rendelés készítése
Különböző szempontok szerint automatikusan vagy "kézi összeállításban", szükség szerint elektronikus (floppy vagy modem) úton is.

 • Bevételezés

Rendelés alapján automatikusan vagy "kézi úton".

 • Kiadás

Osztályok vagy külső vevők felé kiadási bizonylat ill. számla készítése, rendelés alapján is.

2. Szállítólevélen érkezett áru és a hozzá tartozó számla érkezése közti akár több hónapos eltérés korrekt lekezelhetősége, a szállítólevélen és a számlán feltüntetett árak eltérése esetén is.
 
3. Keret-gazdálkodás használata esetén tetszőleges számú keret-típus megadása, keretösszegek nyilvántartása havi bontásban és éves szinten, gazdálkodási egységenként. Szükség esetén folyamatos keret-túllépés figyelés, naprakész információ képernyőről és nyomtatásban.

4. A kórház szervezeti felépítésének rugalmas leképzése.

5. A rendszerben a különböző kimutatások tetszőleges időpontban, naprakész adatokkal készíthetőek ("zárásoktól" függetlenül).
 
 
 
 Leggyakrabban használt kimutatások:

 • Forgalmi kimutatás, tetszőleges szempontok szerint csoportosítva, tetszőleges részletességgel (összegfokozatokkal)
 • Készlet kimutatás, szintén tetszőleges formában
 • Főkönyvi listák, a hó végi könyvelés (felhasználás) ill. egyeztetés (számlák) helyi számviteli gyakorlatának leginkább megfelelő formában, igény esetén elektronikus úton (floppy) is
 • Keret-listák, az egyes gazdálkodási egységek kereteiről és felhasználásáról összegszerűen és százalékban, havi, negyedéves és éves szinten, havi és halmozott adatokkal.
 • Egyéni igények alapján fejlesztett kimutatások

6. TB-jelentés és floppy automatikus készítése.

7. Leltározás folyamatának kiszolgálása bizonylatokkal és információkkal, különböző szempontú egyeztető listák készítése

8. Bázisárak megadása cikkenként, mely lehetőséget biztosít összehasonlító elemzések készítésére a gazdálkodás hatékonyságának méréséhez.
(Kimutatható, hogy mekkora megtakarítást ért el a gyógyszertár azzal, hogy különböző szállítóktól rendelt.)

9. Rabattok és célzott adományok korrekt lekezelése, kimutathatósága.


Felhasználói szintek:

1. Gyógyszertári szint

A program gyógyszertári modulja önmagában is működőképes, a további szintek használata esetén azokhoz automatikusan kapcsolódik. (Például osztályokon készített rendelések átvétele, kiadási bizonylatok küldése, stb.) A fentebb felsorolt lehetőségek többsége a gyógyszertári modulban található.

2. Osztályos szint

Az osztályok igényeit kielégítő rendszer is telepíthető, mely segítségével az osztályok készíthetik el rendeléseiket, fogadhatják a beérkező gyógyszereket. Ezt hálózaton, floppyn vagy modemen keresztül a gyógyszertárba juttatva (hálózati elérés a legjobb) a gyógyszertár mentesül a rendelések ismételt rögzítésétől. Mindezen túl az osztályok számára is ismertté válik a gyógyszertár cikktörzse, a készítményekre vonatkozó legfőbb adatok (gyártó, hatóanyag, kiszerelés, stb.). Lehetővé teszi a gyógyító egységek saját gyógyszerkészlet-gazdálkodását (több szinten is), mivel teljes készletgazdálkodási modult foglal magába. Kezelhető az adott osztály gyógyszerkészlete, a gyógyszerek forgalmi adatai, valamint ezen adatokról részletes kimutatások is készíthetőek.

3. Betegszint

A beteg szintű gyógyszerelés modul segítségével lehetőség nyílik kezelési ciklusonként, intervallumonként a betegek gyógyszerelésének nyilvántartására, beállítására (akár gyógyszerelési protokollok segítségével is). A rendszer kezelése egyszerű, a napi gyógyszerelés gyorsan és könnyen elvégezhető a segítségével.

A gyógyszerek megrendelése a központi gyógyszertártól betegenként, vagy összesítve oldható meg. Lehetőség van továbbá zárójelentés vagy vizitek készítéséhez szükséges információk összegyűjtésére, továbbá egyéni (betegenként, orvosonként) és osztályos gyógyszerköltség kimutatására, elemzésére. A beteg azonosítók (TAJ, név, születési dátum, egyéni azonosító) alapján az egyéni gyógyszerelés bevezetésével mód nyílik a különösen veszélyes, életveszélyes, ill. a gyógyszeres terápiát módosító interakciók, és az azonos hatóanyag adagolásának kiszűrésére is. Lehetőség van beteg egyéni érzékenységi adatok rögzítésére (hatóanyag, készítmény), melynek hatására a rendszer automatikusan figyelmeztet a gyógyszerelés során a veszélyeztetett csoportba való tartozásra.

A rendszer alkalmas egyéni betegszámlák készítésére is. A beteg törzslapján nyomon követhető az adott intézményben történő teljes kezelésének folyamata, mely osztályokon, klinikákon került elhelyezésre, és ott milyen készítményeket kapott.
 
 
 
Referencia intézmények
Minden jog fenntartva! - 2006 - © HC Pointer Kft.